Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor

M L A D É   T A L E N T Y    L A D I S L A V A    M O K R É H O   2018
 V   H R E   N A  K L A V Í R I 

Základná umelecká škola Ladislava Mokrého

a Rodičovské združenie Áno umeniu

vyhlasujú 11. ročník súťažnej prehliadky

v hre na klavíri


"Mladé talenty Ladislava Mokrého"

Termín: 19. apríl 2018

Miesto: ZUŠ Ladislava Mokrého

T E Š Í M E   S A   N A  V Á S!

 
 
programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.