Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor

Základná umelecká škola Ladislava Mokrého

a Rodičovské združenie Áno umeniu

vyhlasujú 12. ročník súťažnej prehliadky v hre na keyboarde

M l a d é    t a l e n t y    L a d i s l a v a  M o k r é h o


Termín: 13. november 2019

Miesto konania: ZUŠ Ladislava Mokrého

Propozície

 
 
programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.