Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor

OZNAMY DFS Žochárik

 

Od Kukulienky k Žochárikovi

10. výročie založenia DFS Žochárik

ÚSPECHY DFS ŽOCHÁRIK


DETSKÝ FOLKLÓRNY SÚBOR ŽOCHÁRIK - N Á C V I K   v šk. roku 2015/2016

 
 
  •   Pondelok     14:20 - 15:05 hod.        SPEV
  •                        15:10 - 16:40 hod.        TANEC
  •   Streda         14:30 - 15:15 hod.         SPEV
  •                        15:20 - 16:50 hod.         TANEC

Presný termín nácviku pre jednotlivé skupiny bude vždy dopredu oznámený.

Neúčasť na nácviku alebo vystúpení hláste osobne u J. Kertészovej alebo Ľ. Pastorekovej,

prípadne telefonicky na t. č. 0905896940.

PLÁNOVANÉ AKCIE DFS
programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.