Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor

Tanečný orchester 

 - vznikol v školskom roku 1994/1995 zásluhou Júliusa Kamenického, ktorý pracoval pod jeho vedením 10 rokov.
V roku 2001 bola Júliusovi Kamenickému udelená plaketa prezidenta republiky za úspešné vedenie orchestra. V súčasnosti od mája 2009 pracoval tanečný orchester pod vedením Ondreja Pápaia, aranžmán: Mgr. art. Juraj Mičúnek. V súčasnosti vedie orchester Magdaléna krchňavá, DiS. art. 

Divadelný súbor LDO - COLUMBA  začal svoju činnosť v 2. polroku v školskom roku 2003/2004. Prezentuje sa na všetkých verejných podujatiach, koncertoch a spoločných projektoch ZUŠ. Od r. 2012 pracuje pod vedením Mgr. Daniely Koťkovej. Súbor má za sebou viacero divadelných predstavení: Malý princ, Sv. Filip Neri, cyrKUS, literárne soirée - Na povrchu.

CIK-CAK

 - tanečná skupina pracuje pod vedením

Janette Kertészovej.

Folklórna spevácka skupina Žochárik

začala systematicky pracovať od marca 2008, vedie ju Kristína Chrenková. Spevácka skupina je súčasťou detského folklórneho súboru Žochárik, s ktorým úspešne reprezentujú nielen školu, ale i mesto Topoľčany.  

Detský folklórny súbor Žochárik

 
- Vedúca DFS: PhDr. Ľubica Pastoreková, Tanečný pedagóg: Janette Kertészová, Hlasový pedagóg: Beáta Pavlíková,  Krojárka: Marianna Hrabovská. Akordeónový sprievod Jaroslava Remeňová, DiS. V školskom roku 2012/2013 bola obnovená detská ľudová hudba pod vedením Alexandra Szendreia.

Libertas

- bubenícky súbor založil Šte
fan Ičo v novembri 2014. Zloženie: Bass drum - Karolína Mazáčková, Igor Ďuračka, Snare drum - Matúš Božik, Dávid Sládečka, Adrián Pavlík, Floor tom - Barbora Martišková, Lukáš Tobolka, Roman Božik, Cymbal - Dominik Rosa, Triangel - Miriam Mečárová, Conga - Rastislav Pavlík.

Hauoli - ukulele súbor založila Vladimíra Calcagni v r. 2015.

programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.