Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor

OZNAMY DFS Žochárik

 

Od Kukulienky k Žochárikovi

10. výročie založenia DFS Žochárik

ÚSPECHY DFS ŽOCHÁRIK


DETSKÝ FOLKLÓRNY SÚBOR ŽOCHÁRIK - N Á C V I K   v šk. roku 2018/2019

 
 
 Pondelok     17:00 - 18:10                      Streda       16:40 - 18:10

Presný termín nácviku pre jednotlivé skupiny bude vždy dopredu oznámený.

Neúčasť na nácviku alebo vystúpení hláste osobne u J. Kertészovej alebo Ľ. Pastorekovej,

prípadne telefonicky na t. č. 0905 896 940


programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.