Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor

Základná umelecká škola Ladislava  Mokrého, Moyzesova 1737/22 Topoľčany

prijme od 1. 9. 2018 na plný úväzok na obdobie 3 rokov

u č i t e ľ a   h r y   n a   p r i e č n e j   f l a u t e

Požadované vzdelanie: vyššie odborné vzdelanie - ukončené konzervatórium
Základná umelecká škola Ladislava  Mokrého, Moyzesova 1737/22 Topoľčany

prijme od 1. 5. 2018 na plný úväzok 

 e k o n ó m k u

Požadované vzdelanie: stredné, príp. vysokoškolské  v požadovanom odbore.

Sme rozpočtová organizácia s rozpočtovým hospodárením, znalosti v tomto odbore sú vítané.
programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.