Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor
Štatút Rodičovského združenia pri Základnej umeleckej škole Ladislava Mokrého

Registračný list SRRZ - RZ pri škole a školskom zariadení
 
Menovací dekrét

 IČO

  Rodičovské združenie podporuje a organizuje kultúrno-vzdelávacie aktivity súvisiace s poslaním
  základnej umeleckej školy.
programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.