Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor


Tlačivo  vytlačte, vyplňte  a odovzdajte na sekretariáte školy, alebo urobte scan a pošlite mailom na adresu:  sekretariat@zus-mokreho.sk, alebo zašlite na adresu: Základná umelecká škola Ladislava Mokrého, Moyzesova 1737/22, 955 01 Topoľčany  

    programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.