Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor


Základná umelecká škola Ladislava Mokrého

prijme na plný úväzok učiteľa hry na gitare 

s nástupom od 1. septembra 2019.


Požadovaná kvalifikácia: vyššie odborné vzdelanie

programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.