Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor

Ď A K U J E M E !

Ď A K U J E M E všetkým rodičom, fyzickým a právnickým osobám za finančné príspevky a iné sponzorské dary, ktorými ste podporili Základnú umeleckú školu Ladislava Mokrého.

Osobitne ďakujeme:

Rodičovskému združeniu pri ZUŠ Ladislava Mokrého

            
 
                                


                                 


            

                                                                   


 
programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.