Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor

PONUKA ZAMESTNANIA - UČITEĽ VÝTVARNÉHO ODBORU 

Základná umelecká škola Ladislava  Mokrého v Topoľčanoch  prijme od 1. 9. 2021  do pracovného pomeru na plný pracovný úväzok učiteľa výtvarného odboru, na zastupovanie materskej dovolenky  na 3 roky. Vedomosti a zručnosti  v umeleckej fotografii sú vítané.

Požadované vzdelanie: vyššie odborné vzdelanie, bakalárske alebo magisterské štúdium  v danom odbore.

 

programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.