Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor
 

Vnútorný predpis č. 2/2018. Smernica  o  finančnom príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za štúdium v ZUŠ Ladislava Mokrého

Interná smernica o vydávaní vysvedčenia

Hodnotiace správy

Organizačné normy


TLAČIVÁ

Tlačivo  vytlačte, vyplňte  a odovzdajte na sekretariáte školy, alebo urobte scan a pošlite mailom na adresu:  sekretariat@zus-mokreho.sk, alebo zašlite na adresu: Základná umelecká škola Ladislava Mokrého, Moyzesova 1737/22, 955 01 Topoľčany

Žiadosť zákonného zástupcu o predčasné ukončenie štúdia
programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.