Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor
Základná umelecká škola Ladislava Mokrého

Moyzesova 1737/22, 955 01 Topoľčany
IČO: 37864742, DIČ: 2021644757
 Číslo účtu: SK 10 0200 0000 0016 9897 1451
Web: www.zus-mokreho.sk

Riaditeľka:
Mgr. Hana Ferancová

00421 38 532 45 68, 00421 911 606 040
h.ferancova@zus-mokreho.sk
Zástupkyne riaditeľky:
Mgr. Janette Kertészová, Dis.art.
Mgr. Mária Máliková
00421 948 900 340
Tajomníčka školy:
Viera Macková
Telefón/fax: 0042138/5324569
sekretariat@zus-mokreho.sk
PaM: Mária Mikulová 
m.mikulova@zus-mokreho.sk
Správca web stránky:
Mgr. Peter Vlčko
Prijímanie sťažností
zodpovednaosoba@zus-mokreho.sk
Zodpovedné osoby
Mgr. Mária Máliková


programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.