Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor


V E D E N I E   Z U Š   L A D I S L A  V A   M O K R É H O

  
   
Riaditeľka školy
Mgr. Hana Ferancová

Zástupkyňa riaditeľky
Janette Kertészová, DiS. art.
Zástupkyňa riaditeľky
Mgr. Mária Máliková

HUDOBNÝ ODBOR

 

KLAVÍRNE ODDELENIE

  • Oľga Kovalčíková DiS. art. - vedúca PK, Lucián Bezák, Dagmar Bobulová, DiS. art., Mgr. Hana Ferancová,, Alica Gogová, Martina Lepo, DiS. art., Oľga Macková, DiS. art., Mgr. art. Juraj Mičúnek,  Lýdia Schottertová, DiS. art., Martina Šišková, DiS. art., Jana Úradníčková, Mgr. Renáta Žoldošová

  

KEYBOARDOVÉ A AKORDEÓNOVÉ ODDELENIE

  • Jana Michaličková, DiS. art. - vedúca PK, Lucián Bezák, Jarmila Medeková, Mgr. Magdaléna Porubská, Lýdia Schottertová, Zita Slavíčková, Martina Šišková, Jana Úradníčková, Mgr. Andrea Viderňanová, Mgr. Peter Vlčko, Štefan Ičo, DiS. art. (bicie)

 

DYCHOVÉ ODDELENIE

  • Rudolf Goga - vedúci PK,  Dagmar Bobulová, DiS. art., Simona Hubeková, Mgr. Miriam Ďurišová, PhD, Anita 

    Gardlíková


SPEVÁCKE ODELENIE

  • Kristína Glos Chrenková - vedúca PK, Beáta Pavlíková, DiS. art., Alica Gogová

GITAROVÉ ODDELENIE

  • Věra Vašková   - vedúca PK, Mgr. Mária Máliková, Tibor Berecz, Vladimíra Calcagni, Mgr. art. Peter Fillo, 

SLÁČIKOVÉ ODDELENIE

  • Magdaléna Krchňavá, DiS. art. - vedúca PK, Mgr. Lucia Nováková, Alexander Szendrei


HUDOBNÁ NÁUKA

  • Mgr. Peter Vlčko - vedúci PK, Mgr. Miriam Ďurišová, PhD., Mgr. Mária Máliková, Zita Slavíčková (Prašice), Martina Šišková, DiS. art. (Radošina), Mgr. Renáta Žoldošová, TANEČNÝ ODBOR

Janette Kertészová, DiS. art.  - vedúca PK, Annamária Muchová, DiS. art.LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR

Kristína Lachká, DiS. art.


 

VÝTVARNÝ ODBOR

PaedDr. Alexandra Geschwandtnerová - vedúca PK, Mgr. art. Alžbeta Mandúchová, Mgr. art. Ivana Jančovičová


Pedagogickí zamestnanci externí:
Vedenie folklórneho súboru: PhDr. Ľubica  Pastoreková
Akordeón DFS: Jaroslava Remeňová, DiS.                                                                

Nepedagogickí zamestnanci:

Administratívna pracovníčka: Viera Macková
Pracovníčka PaM: Mária Mikulová
Ekonómka a administrácia knižnice: Mgr. Katarína Trenčanská
Upratovačky: Ľubomíra Psicová, Viera Cifrová

Externí zamestnanci:

Školník: Vladimír Babinec
Upratovačka: Štefánia Babincová


programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.