Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor


V E D E N I E   Z U Š   L A D I S L A  V A   M O K R É H O

 
 
Riaditeľka školy
Mgr. Hana Ferancová

 Zástupkyňa riaditeľky
Mgr. Hana Streďanská
 Zástupkyňa riaditeľky
Mgr. Mária Máliková


 

HUDOBNÝ ODBOR

 
 

KLAVÍRNE ODDELENIE

 
Oľga Kovalčíková DiS. art. - vedúca PK, Mgr. Hana Ferancová, Lucián Bezák, Dagmar Bobulová, DiS. art., Oľga Macková, DiS. art., Mgr. art. Juraj Mičúnek, Mgr. Renáta Žoldošová, Alica Gogová, Lýdia Schottertová, Martina Šišková, DiS. art., Jana Úradníčková, Martina Lepo
 
 

KEYBOARDOVÉ A AKORDEÓNOVÉ ODDELENIE

 
Jana Michaličková, DiS. art. - vedúca PK, Mgr. Hana Streďanská, Mgr. Peter Vlčko, Zita Slavíčková, Lucián Bezák, Jarmila Medeková, Jana Úradníčková, Lýdia Schottertová, Vladimír Fraňo, Martina Šišková, DiS. art., Mgr. Magdaléna Porubská, Štefan Ičo, DiS. art. (bicie)

 

DYCHOVÉ ODDELENIE

Dagmar Bobulová, DiS. art.,  Rudolf Goga,  Vladimír Fraňo, Ondrej Pápai

 

SPEVÁCKE ODELENIE

Kristína Glos Chrenková - vedúca PK, Beáta Pavlíková, Alica Gogová

 

 

STRUNOVÉ ODDELENIE

Vladimíra Calcagni  - vedúca PK, Mgr. Mária Máliková, Mgr. art. Peter Fillo, Věra Vašková, Jiří Černý, Alexander Szendrei, Magdaléna Krchňavá, DiS. art.

 

HUDOBNÁ NÁUKA

Mgr. Peter Vlčko - vedúci PK, Mgr. Hana Streďanská, Mgr. Mária Máliková, Mgr. Renáta Žoldošová, Martina Šišková, DiS. art. (pobočka Radošina),  Zita Slavíčková (Prašice)

 TANEČNÝ ODBOR

Janette Kertészová, DiS. art.  - vedúca PK, Annamária Muchová, DiS. art.

 LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR

Mgr. Daniela Koťková


 

VÝTVARNÝ ODBOR

PaedDr. Alexandra Geschwandtnerová - vedúca PK, Mgr. Zuzana Širová, Ján Moravčík

 

 

Pedagogickí zamestnanci externí:

Vedenie folklórneho súboru: PhDr. Ľubica  Pastoreková
Akordeón DFS: Jaroslava Remeňová, DiS.
Hra na keyboarde: Mgr. Andrea Viderňanová                                              
Umelecká fotografia: Mgr. Drahomír Trsťan  
Hra na priečnej flaute: Bc. Hlubovičová Katarína                                                
Hra na gitare: Stanislav Kajánek
Hra na husliach: Adam Halás

Nepedagogickí zamestnanci:

Administratívna pracovníčka: Viera Macková
Pracovníčka PaM: Mária Mikulová
Ekonómka a administrácia knižnice: Mgr. Katarína Trenčanská
Upratovačky: Ľubomíra Psicová, Viera Cifrová

 

Externí zamestnanci:

Školník: Andrej Beratš

 

programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.