Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor

Vianoce s klávesmi - CD žiakov keyboardového odboru

Muzikanti 2007 - profilové CD

Od Kukulienky k Žochárikovi - DVD k 5. výročiu vzniku folklórneho súboru

65. výročie ZUŠ L. Mokrého - DVD k 65. výročiu vzniku školy

Umenie 2009 - kalendár s prácami žiakov výtvarného odboru našej školy

Časopis ZUŠ L. Mokrého 2009

Časopis ZUŠ L. Mokrého 2010


programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.