Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor

Plán koncertov a akcií na školský rok 2018/2019
 
September 2018
  • Každý prvý utorok v mesiaci sa uskutoční interná prehrávka, pred súťažou podľa potreby
  • Žiaci klavírneho oddelenia vyšších ročníkov hrajú priebežne na interných prehrávkach všetci, ktorí neúčinkovali, budú hrať na internej prehrávke  v máji
  • Pred každým verejným koncertom jednotlivých oddelení  musia hrať žiaci aj na internej prehrávke
  • Pán prehrávok a ich termíny budú priebežne doplnené
  • Pred každou verejnou akciou školy budú visieť týždeň vopred informačné plagáty, prípadne pozvánky
  • Verejné vystúpenia žiakov školy na požiadanie MsÚ a iných organizácií mesta Topoľčany

programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.