Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor
Fotogaléria: Dátum vytvorenia
Privítanie novoprijatých žiakov 24.09.2008
24. 10. 2008 65. výročie Zuš 27.10.2008
Oslavy k 65. výročiu založenia Zuš 28.10.2008
Mladé talenty L. Mokrého 25.11.2008
Tri oriešky pre Richarda Rikkona 05.12.2008
Koncert k 100. výročiu Eugena Suchoňa 05.12.2008
Vianočný čas 11.12.2008
Novoročný koncert 23.01.2009
TTD - tanečný odbor 05.03.2009
Návšteva prezidenta Ivana Gašparoviča 11.03.2009
Sústredenie TFS Žochárik 12.03.2009
Učiteľský koncert 27.03.2009
Vynášanie Moreny 27.03.2009
Jarný klavírny koncert 30.03.2009
Fašiangy, Turíce 03.04.2009
Výstava tvorby žiakov výtvarného odboru 12.05.2009
TTD 2 - tanečný odbor 13.05.2009
Rodinný koncert 15.05.2009
Koncert žiakov dychového oddelenia 27.05.2009
Gitarové nálady 27.05.2009
MDD 01.06.2009
Koncert absolventov 18.06.2009
Soľ nad zlato 24.06.2009
Ocenenie žiakov primátorom mesta 25.06.2009
Multi-instrument koncert Michala Fábika 30.06.2009
programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.