Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor
Fotogaléria: Dátum vytvorenia
Celoslovenský klavírny seminár 23.09.2009
Privítanie novoprijatých žiakov 29.09.2009
Akordeónový seminár 26.10.2009
Koncert k Úcte starším 30.10.2009
Mladé talenty Ladislava Mokrého 04.11.2009
Vianočný čas 09.12.2009
Hudobné Vianoce 17.12.2009
Rozprávka Vianoc 18.12.2009
Novoročný koncert 21.01.2010
Karneval žiakov tanečného oddelenia 29.01.2010
Učitelia deťom - deti učiteťom 19.03.2010
Vynášanie Moreny 31.03.2010
Otvorenie Veľkonočnej výstavy 31.03.2010
Výchovné koncerty pre žiakov ZŠ "Vítanie jari" 26.04.2010
Farebná fantázia 12.05.2010
Koncert ku Dňu matiek 12.05.2010
Výchovné koncerty 24.05.2010
Hudobno-tanečné variácie 08.06.2010
Koncert absolventov a víťazov súťaží 22.06.2010
Matičný svetový festival slovenskej mládeže 11.08.2010
Južnoslovenské detské a mládežnícke folklórne sláv 11.08.2010
Topoľčianske hody 19.08.2010
Gitarové nálady 28.08.2010
Medzinárodný koncert v Poľsku 28.08.2010
Ocenenie žiakov primátorom mesta 28.08.2010
TTD - gitarové oddelenie 28.08.2010
Stavanie mája 30.04.2010
programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.