Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor
Fotogaléria: Dátum vytvorenia
Slávnostný koncert k 10. výročiu úmrtia L. Mokrého 28.09.2010
My dance 17.10.2010
"Pasovanie" prvákov za žiakov školy. 20.10.2010
Kytica tónov 21.10.2010
Koncert k 200. výročiu nar. Schumanna a Chopina 05.11.2010
Koncert venovaný F. Chopinovi a R. Schumannovi 11.11.2010
Vianoce s gitarou 17.12.2010
Hudobné Vianoce 23.12.2010
Novoročný koncert 21.01.2011
Maškarný týždeň v tanečnom oddelení 24.02.2011
Koncert partnerských škôl 11.03.2011
Beseda s Martinom Babjakom 17.03.2011
Jarný výchovný koncert pre ZŠ 06.04.2011
Ľudová hudba v strunách 08.04.2011
Vynášanie Moreny 13.04.2011
Sústredenie DFS Žochárik 28.04.2011
Farebná fantázia II. 12.05.2011
Koncert žiakov dychového oddelenia 18.05.2011
Rodinný koncert 27.05.2011
Neobyčajná hudobná škola 06.06.2011
Koncert absolventov 16.06.2011
Výchovné koncerty akordeónového oddelenia 19.04.2011
programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.