Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor
Fotogaléria: Dátum vytvorenia
Privítanie nových žiakov 03.10.2012
Zuškári pre radosť 03.12.2012
Hudobné Vianoce 13.12.2012
Otvorenie vianočnej výstavy 17.12.2012
Novoročný koncert 16.01.2013
Fašiangy v ZUŠ-ke 07.02.2013
Erik Ňarjaš v ZUŠ Ladislava Mokrého 15.02.2013
Stretnutie s partnerskou ZUŠ F. Šporka Jaromer 01.03.2013
Jarný klavírny koncert 14.03.2013
7. ročník oblastnej súťaže Mladé talenty L. Mokrého 2012/2013 20.03.2013
Vynášanie Moreny 22.03.2013
Deň otvorených dverí v ZUŠ Ladislava Mokrého 07.06.2013
Verejný dychový koncert 23.04.2013
Absolventský koncert žiakov tanečného a literárno-dramatického odboru 06.05.2013
Gitarové nálady 16.05.2013
Deň otvorených dverí v ZUŠ Ladislava Mokrého 07.06.2013
1O.výročie DFS Žochárik 12.04.2013
Koncert absolventov 20.06.2013
programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.