Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor
Fotogaléria: Dátum vytvorenia
Koncertná sála pod radnicou 10.09.2013
70. výročie založenia Základnej umeleckej školy Ladislava Mokrého 18.10.2013
Koledovanie 18.12.2013
Muzikál - Perníková chalúpka 12.12.2013
Hudobné Vianoce 20.12.2013
Novoročný koncert 15.01.2014
Charitatívne vystúpenie žiakov LDO a hostí Pod radnicou 31.01.2014
Fašiangy v ZUŠ 20.02.2014
Fašiangový týždeň 21.02.2014
Koncert učiteľov 28.03.2014
Otvorenie Veľkonočnej výstavy v Galérii mesta Topoľčany 07.04.2014
Koncert dychového oddelenia 06.05.2014
Otvorenie vernisáže prác žiakov výtvarného odboru 15.04.2014
Rodinný koncert 15.05.2014
Jarný strunový koncert 29.04.2014
Prezentácia našej školy na námestí 04.06.2014
Koncert keyboardového oddelenia 28.05.2014
Koncert absolventov a víťazov súťaží 13.06.2014
programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.