Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor
Fotogaléria: Dátum vytvorenia
Koncert k úcte starším 28.10.2014
Úspešná celoslovenská súťaž v hre na dychových nástrojoch " Dni MIloša Ruppeldta Bratislava 2014 02.12.2014
Od adventu do Troch kráľov 09.12.2014
Hudobné Vianoce 17.12.2014
Vianoce v ľudových tradíciách 17.12.2014
Novoročný koncert 19.01.2015
Fašiangy v tanečnom odbore 12.02.2015
Fašiangový koncert 12.02.2015
Projekt LDO ŠACH MAT a CIKRUS 26.03.2015
Otvorenie Veľkonočnej výstavy v Galérii mesta Topoľčany 30.03.2015
KONCERT SV. JANA DE LA SALLE, BOJNÁ 09.04.2015
Koncert žiakov dychového oddelenia 22.04.2015
Otvoenie výstavy v Galérii mesta Topoľčany 20.04.2015
Jarný klavírny koncert 14.04.2015
Recitál Terézie Šuppovej 22.04.2015
Talenty Topoľčian a Richard Rikkon 06.05.2015
Rodinný koncert 22.05.2015
Koncert strunového oddelenia 26.06.2015
Prezentácia školy na námestí M. R. Šefánika 04.06.2015
Koncert absolventov a víťazov 11.06.2015
Oceňovanie úspešných žiakov primátorom mesta Topoľčany 23.06.2015
Letný tábor Žochárskych umelcov 26.07.2015
programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.