Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor
 NAŠE ÚSPECHY V ŠKOLSKOM ROKU 2006/2007
 
 
XXXIX. ro?ník celoslovenskej prehliadky záujmovo-umeleckej ?innosti
 
pedagogických zamestnancov  "Chalupkovo Brezno" 13. - 15. 10. 2006
 
 Dagmar Bobulová
 zlaté pásmo
 hoboj - sólo
 Mgr. Miriam ?urišová
 strieborné pásmo
 prie?na flauta
 Dagmar Bobulová
 
 hoboj
 Mgr. Renáta Svitková
 klavír
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celoslovenská sú?až v hre na dychových nástrojoch "?arovná flauta" 
 
- Nižná 9. - 10. 11. 2006
 
meno a priezvisko
umiestnenie
v hre na hud. nástroji
kategória
pripravujúci pedagóg
Barbora Gogová
 3. miesto
 zobcová flauta
 1. kateg.
 Rudolf Goga
 Andrej Vimpe?
 2. miesto
 prie?na flauta
 2. kateg.
 Ondrej Pápai
 Lucia Šutková
 ?estné uznanie
 prie?na flauta
 5. kateg.
 Mgr. M. ?urišová
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celoslovenská sú?až v hre na gitare - Bojnice 9. - 10. 11. 2006
 
meno a priezvisko
umiestnenie
v hre na hud. nástroji
kategória
pripravujúci pedagóg
 Maroš ?in?ura
 2. miesto
 gitara
 4. kateg.
 Koloman Achimský
 
 
 
 
 
 
 
Krajská interpreta?ná sú?až v hre na klavíri "Mladé talenty L. Mokrého 2006"
 
13. 11. 2006
 
meno a priezvisko
umiestnenie
kategória
pripravujúci pedagóg
 Patrik Grman
 zlaté pásmo
 2. kateg.
 Oľga Kovalčíkova
 Jozef Hladký
 zlaté pásmo
 4. kateg.
 Alica Gogová
 Ingrid Paulovi?ová
 strieborné pásmo
 2. kateg.
 Gizela Burská
 Dagmar Grachová
 bronzové pásmo
 1. kateg.
 O?ga Macková
 
 
 
 
 
 
Fotogalériu k vyhodnoteniu sú?aže si môžete pozrie? po kliknutí na tento odkaz:
 
 
Celoslovenská sú?až "Mladí klaviristi" - Bratislava 22. - 23. 11. 2006
 
meno a priezvisko
umiestnenie
kategória
v hre na hud. nástroji
pripravujúci pedagóg
 I. Paulovi?ová
 3. miesto
 4. kateg.
 klavír
 Gizela Burská
 
 
 
 
 
 
 
Celoslovenská sú?až "Schneiderova Trnava 2007"    29. - 30. 3. 2007
 
   meno a priezvisko
   umiestnenie
kategória
 v hre na hud. nástroji
pripravujúci pedagóg
 Jozef Píry
 zlaté pásmo
 3. kateg.
 klavír
 Mgr.art.J. Mi?únek
 Ingrid Paulovi?ová
 striebornépásmo 
 2. kateg.
 klavír
 Gizela Burská
 Patrik Grman
 strieborné pásmo
 2. kateg.
 klavír
 O?ga  Koval?íková
 Veronika Koš?álová 
 bronzové pásmo
 3. kateg.
 klavír
 O?ga Koval?íková
 Dominika Šmotláková   
 bronzové pásmo
 2. kateg.
 husle
 Alexander Szendrei
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detská interpreta?ná sú?až v hre na klavíri v rámci detského hudobného
 
Festivalu Jána Cikkera v Banskej Bystrici 25. - 27. 4. 2007
 
 
meno a priezvisko
umiestenenie
kategória
pripravujúci pedagóg
Ingrid Paulovi?ová
strieborné pásmo
2. kateg.
Gizela Burská
 
 
 
 
 
 
Mladé talenty Ladislava Mokrého - školské kolo v hre na akordeóne 7. 5. 2007
 
meno a priezvisko
umiestnenie
kategória
pripravujúci pedegóg
 ?ubomíra Valová
 1. miesto
 2. kateg.
 Eva Ondrušková
 Matúš Hubinský
 1. miesto
 5. kateg.
 Mgr. Hana Stre?anská
 Lýdia Lalinská
 1. miesto
 5. kateg.
 Zita Slaví?koá
 Zuzana Valová
 1. miesto
 5. kateg.
 Eva Ondrušková
 Alica Baka?árová
 2. miesto
 3. kateg.
 Zita Slaví?ková
 Martin Stolár
 2. miesto
 3. kateg.
 Zita Slaví?ková
 Marián Stolár
 2. miesto
 4. kateg.
 Zita Slaví?ková
 Denisa Ujová
 2. miesto
 4. kateg.
 Jarmila Jarošová
 Patrik Stolár
 3. miesto
 2. kateg.
 Zita Slaví?ková
 Martin Hustý
 3. miesto
 3. kateg.
 Jarmila Jarošová
 Viera Miková
 3. miesto
 4. kateg.
 Jarmila Jarošová
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotogalériu k vyhodnoteniu sú?aže si môžete pozrie? po kliknutí na tento odkaz:
 
 
Celoslovenská sú?až v hre na dychových nástrojoch Nitrianska lutna 16. 5. 2007
 
meno a priezvisko
umiestnenie
v hre na hud. nástroji
kategória
pripravujúci pedagóg
 Barbora Gogová
 zlaté pásmo
 zobcová flauta 
 1. kateg.
 Rudolf Goga
 Andrej Vimpe?
 zlaté pásmo
 prie?na flauta
 2. kateg.
 Ondrej Pápai
 Lucia Šutková
 zlaté pásmo
 prie?na flauta
 3. kateg.
 Mgr.Miriam ?urišová 
 Kristína Melušová
 bronzové pásmo   
 zobcová flauta
 2. kateg.
 Vladimír Fra?o
 
 
 
 
 
 
 
 
 Andrej Vimpe?            
 CENA POROTY 
 za výbornú interpretáciu skladby
 slovanského autora                                  
p.u?.Mária Zliechovcová
 DIPLOM
 za výbornú korepetíciu v sú?aži
 
 
 
 
 
 
programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.