Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor
Pri príležitosti 10. výročia založenia orchestra sa nahralo profilové DVD, a zároveň sa konal slávnostný verejný koncert. V roku 2000 prezident republiky Rudolf Šuster navštívil Topoľčany pri príležitosti osláv mesta, kedy získal orchester a p. uč. Kamenický „Striebornú medailu“ prezidenta republiky.
programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.