Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor
Detský folklórny súbor Žochárik sa prvýkrát predstavil verejnosti na Vianočnom koncerte v decembri 2003 tanečnými číslami, ktoré choreograficky spracovala zakladateľka súboru pani Mária Vršková. V apríli 2004 prebrala vedenie jeho súčasná vedúca Ľubica Pastoreková. DFS Žochárik vo svojom programe čerpá z pôvodných folklórnych tradícií okolia Topoľčian. Súbor sa dvakrát zúčastnil regionálnej súťažnej prehliadky v Kozárovciach v roku 2005 a 2007, kde bol pozitívne oceneny odbornou porotou. Mimo nášho regiónu súbor účinkoval na prehliadke DFS v Detve v roku 2005.
Dňa 25. apríla 2008 sa uskutočnila Slávnostná akadémia k 5. výročiu založenia folklórneho súboru pod názvom "Od Kukulienky k Žochárikovi" za účasti primátora mesta Topoľčany, ktorý symbolicky "prekrstil" Kukulienku na Žochárika.

programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.