Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor
Nadšenie dievčat pre spev a vzťah k folklóru dokazujú aj prvé veľké úspechy - 1. miesto v Krajskom festivale ľudovej hudby v Nitre (apríl 2008) a Strieborné pásmo v Celoštátnej súťažnej prehliadke detských ľudových hudieb v Rimavskej Sobote (jún 2008).

programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.