Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor
Dátum zverejnenia Názov faktúry Scan
29.01.2011 Dodávka plynu

Fa_2011_01_scan.pdf

29.01.2011 Tla?ivá

Fa_2011_02_scan.pdf

29.01.2011 Telefón

Fa_2011_03_scan.pdf

03.02.2011 ?enský príspevok na RVC

Fa_2011_04_scan.pdf

03.02.2011 Nájomné za pianino

Fa_2011_05_scan.pdf

03.02.2011 Stravné lístky

Fa_2011_06_scan.pdf

03.02.2011 Internet

Fa_2011_07_scan.pdf

03.02.2011 Stravné lístky

Fa_2011_08_scan.pdf

03.02.2011 Poskytnutie práva

Fa_2011_09_scan.pdf

03.02.2011 Elektrická energia

Fa_2011_10_scan.pdf

03.02.2011 Predplatné ?asopisu

Fa_2011_11_scan.pdf

09.02.2011 Zemný plyn

Fa_2011_12_scan.pdf

09.02.2011 Seminár

Fa_2011_13_scan.pdf

09.02.2011 Služby BOZP

Fa_2011_14_scan.pdf

09.02.2011 Prenájom rohoží

Fa_2011_15_scan.pdf

09.02.2011 Vodné, sto?né

Fa_2011_16_scan.pdf

09.02.2011 Telefón

Fa_2011_17_scan.pdf

28.02.2011 Stravné lístky

Fa_2011_18_scan.pdf

28.02.2011 Elektrická energia

Fa_2011_19_scan.pdf

28.02.2011 Stravné lístky

Fa_2011_20_scan.pdf

28.02.2011 Telefón

Fa_2011_21_scan.pdf

28.02.2011 Telefón

Fa_2011_22_scan.pdf

28.02.2011 Servis VT

Fa_2011_23_scan.pdf

28.02.2011 Internetové služby

Fa_2011_24_scan.pdf

28.02.2011 Predplatné

Fa_2011_25_scan.pdf

28.02.2011 Výroba plagátov

Fa_2011_26_scan.pdfprogramovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.