Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor

N A Š E   Ú S P E C H Y   V   Š K O L S K O M   R O K U   2 0 1 1/2 0 1 2

 33. FIAP Bienále mladých digitálnej fotografie - 33th FIAP YOUTH DIGITAL BIENNIAL

Meno súťažiaceho Umiestnenie Fotografie Pripravujúci pedagóg
Tibor Kuna Bienále do Abu Dhabi do Emirátov - celosvetové kolo

http://www.zus-mokreho.sk/img/Dots.jpg

http://www.zus-mokreho.sk/img/Where%20now.jpg

Pavol Lauko
Tibor Kuna

 2. miesto - celosvetové kolo 

    www.cas.sk/fotograf

 

http://www.zus-mokreho.sk/img/Dots.jpg

Pavol Lauko


3. ROČNÍK REGIONÁLNEJ GITAROVEJ SÚŤAŽE ZUŠ L. STANČEKA
16. november 2011 Prievidza

Meno súťažiaceho Umiestnenie Kategória Pripravujúci pedagóg
Paulína Maťašeje Strieborné pásmo II. kategória Věra Vašková


10. ROČNÍK CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE V HRE NA NA ZOBCOVEJ FLAUTE
A DYCHOVÝCH NÁSTROJOCH  S NÁZVOM "Č A R O V N Á F L A U T A".
23. - 25. november 2011, ZUŠ Nižná (na ORAVE).
Meno súťažiaceho Umiestnenie Kategória Korepetítor Pripravujúci pedagóg
Terézia Šuppová 1. miesto III. kategória Mgr. art. Oľga Šuppová Elena Volanská
Ľudmila Zimmermannová Čestné uznanie III. kategória Mgr. art. Oľga Šuppová Ondej Pápai

NÁRODNÉ KOLO DETSKEJ UMELECKEJ SÚŤAŽE "TOYOTA DREAM CAR ART"
Meno súťažiaceho Umiestnenie Kategória Pripravujúci pedagóg
Adrián Kňazovický 2. miesto I. kategória PaedDr. A. Geschwandtnerová
Miroslav Daniš 3. miesto III. kategória Ján Moravčík

Viac info: http://www.dreamcar.toyota.sk/National_contest/index.html

MLADÉ TALENTY LADISLAVA MOKRÉHO V HRE NA KEYBOARDE
konanej dňa 29. novembra 2011


Meno súťažiaceho Umiestnenie Kategória Pripravujúci pedagóg
Daniel Meluš Bronzové pásmo I. kategória Jana Úradníčková
Erika Petrušová Bronzové pásmo II. kategória Martina Šišková9. ROČNÍK "PREHLIADKA MLADÝCH GITARISTOV", Celoslovenská prehliadka žiakov základných umeleckých škôl na Slovensku
3. apríl 2012, ZUŠ Eugena Suchoňa, Bratislava

Meno súťažiaceho Umiestnenie Kategória Pripravujúci pedagóg
Matej Hrmo Zlaté pásmo III. kategória Mgr. Mária Máliková
Šimon Hrmo Zlaté pásmo + Cena
za najlepšie prevedenie skladby F.Tarregu
IV. kategória Mgr. Mária Máliková
Samuel Spišák Zlaté pásmo + Cena
za najlepšie prevedenie skladby J.Morela
IV. kategória Mgr. Mária Máliková

Cena riaditeľa ZUŠ E.Suchoňa
najúspešnejšiemu pedagógovi

Mgr. Mária Máliková

DETSKÝ FESTIVAL ĽUDOVEJ HUDBY, 12. apríl 2012, Nitra
          
 Meno súťažiaceho Umiestnenie   Kategória Pripravujúci pedagóg
Adela Čarnogurská 1. miesto sólisti - speváci Beáta Pavlíková  

II.ROČNÍK BIENÁLE DETSKEJ VÝTVARNEJ TVORBY V GALANTE 2012
 Meno súťažiaceho Umiestnenie   Pripravujúci pedagóg
Anna Galbavá Čestné uznanie
Diplom
Ocenená práca
PaedDr. A. Geschwandtnerová

CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ V HRE NA KLAVÍRI "SCHNEIDEROVA TRNAVA", 2012   
Meno súťažiaceho Umiestnenie Kategória Pripravujúci pedagóg
Janka Budzelová, Karolína Viselková Zlaté pásmo + Cena za najlepšie prevedenie skladby Snehové vločky od Pavla malého II. kategória v štvorručnej hre na klavíriOľga Kovalčíková

XVII. ROČNÍK HUDOBNÉHO FESTIVALU I. BALLU MLADÍ GITARISTI 2012,
medzinárodná gitarová súťaž Dolný Kubín


Meno súťažiaceho Umiestnenie Kategória Pripravujúci pedagóg
Matej Hrmo 3. miesto 2. kategória Mgr. Mária Máliková


4th Internation Guitar Competition v Zruči nad Sázavou

Meno súťažiaceho Umiestnenie Kategória Pripravujúci pedagóg
Matej Hrmo 2. miesto 2. kategória Mgr. Mária Máliková
Šimon Hrmo 5. miesto 3. kategória Mgr. Mária Máliková
programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.