Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor
Dátum zverejnenia Názov faktúry Scan
07.02.2012 Pripojenie na internet

Fa_2012_1_scan.pdf

07.02.2012 Zemný plyn

Fa_2012_2_scan.pdf

07.02.2012 Stravné lístky

Fa_2012_3_scan.pdf

07.02.2012 Dvojdverová skri?a

Fa_2012_4_scan.pdf

07.02.2012 Nájomné pianina

Fa_2012_5_scan.pdf

07.02.2012 Telefón

Fa_2012_6_scan.pdf

07.02.2012 Aktualizácia verzie r.2012

Fa_2012_7_scan.pdf

07.02.2012 Elektrická energia

Fa_2012_8_scan.pdf

07.02.2012 Tla?ivá

Fa_2012_9_scan.pdf

07.02.2012 ASC upgrade

Fa_2012_10_scan.pdf

07.02.2012 Zemný plyn

Fa_2012_11_scan.pdf

07.02.2012 Stravné lístky

Fa_2012_12_scan.pdf

17.02.2012 Elektrická energia

Fa_2012_13_scan.pdf

17.02.2012 Prenájom rohoží

Fa_2012_14_scan.pdf

17.02.2012 Internet

Fa_2012_15_scan.pdf

17.02.2012 Služby BOZP

Fa_2012_16_scan.pdf

17.02.2012 Príslušenstvo k HN

Fa_2012_17_scan.pdf

17.02.2012 Telefón

Fa_2012_18_scan.pdf

17.02.2012 Stravné lístky

Fa_2012_19_scan.pdf

17.02.2012 Vodné,sto?né

Fa_2012_20_scan.pdf

17.02.2012 Vodné, sto?né

Fa_2012_21_scan.pdf

17.02.2012 Telefón

Fa_2012_22_scan.pdf

17.02.2012 Stravné lístky

Fa_2012_23_scan.pdf

17.02.2012 Vstupenky

Fa_2012_24_scan.pdf

17.02.2012 Telefón

Fa_2012_25_scan.pdf

17.02.2012 Virtuálna knižnica

Fa_2012_26_scan.pdf

17.02.2012 Predplatné Ú?tovníctvo ROPO A OBCÍ

Fa_2012_27_scan.pdf

01.03.2012 Poštové poukážky

Fa_2012_28_scan.pdf

01.03.2012 Stravné lístky

Fa_2012_29_scan.pdf

01.03.2012 predplatné Právny kuriér

Fa_2012_30_scan.pdf

01.03.2012 Personalistika v práci riadite?a

Fa_2012_31_scan.pdf

13.03.2012 Stravné lístky

Fa_2012_32_scan.pdf

13.03.2012 Služby BOZP

Fa_2012_33_scan.pdf

13.03.2012 Oprava DHM

Fa_2012_34_scan.pdf

13.03.2012 Prenájom rohoží

Fa_2012_35_scan.pdf

13.03.2012 Elektrická energia

Fa_2012_36_scan.pdf

13.03.2012 Pripojenie na internet

Fa_2012_37_scan.pdf

13.03.2012 Servis VT

Fa_2012_38_scan.pdf

13.03.2012 Stravné lístky

Fa_2012_39_scan.pdf

13.03.2012 Zemný plyn

Fa_2012_40_scan.pdf

13.03.2012 Seminár

Fa_2012_41_scan.pdfprogramovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.