Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor

Hodnotiaca správa za školský rok 2020-2021

Hodnotiaca správa za školský rok 2019/2020

Hodnotiaca správa za školský rok 2018-2019

Hodnotiaca správa za školský rok 2017/2018

Hodnotiaca správa za školský rok 2016/2017

Hodnotiaca správa za školský rok 2015/2016

Hodnotiaca správa za školský rok 2014/2015

Hodnotiaca správa za školský rok 2013/2014

Hodnotiaca správa za školský rok 2012/2013

Hodnotiaca správa za školský rok 2011/2012

Hodnotiaca správa za školský rok 2010-2011

Hodnotiaca správa za školský rok 2009-2010

Hodnotiaca správa za školský rok 2008-2009

Hodnotiaca správa za školský rok 2007-2008

Hodnotiaca správa za školský rok 2006-2007

Hodnotiaca správa za školský rok 2005-2006


programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.