Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor
    G A L É R I A   Ú S P E Š N Ý C H   V   Š K O L S K O M   R O K U   2 0 1 4/2 0 15


1. ročník výtvarnej súťaže "MESTO BUDÚCNOSTI", ktorého vyhlasovateľom

je 
Súkromná základná umelecká škola v Lučenci a spoluorganizátor

mesto Lučenec


Meno súťažiaceho
Umiestnenie Kategória Pripravujúci pedagóg
Adrián Kňazovický,
Dominik Szöllösy
3. miesto
II. kategória
PaedDr. Alexandra Geschwandtnerová

13. ROČNÍK CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE V HRE NA ZOBCOVEJ FLAUTE A DREVENÝCH

DYCHOVÝCH NÁSTROJOCH S NÁZVOM "Č A R O V N Á  F L A U T A".

19. - 21. november 2014, ZUŠ Nižná (na ORAVE).


Meno súťažiaceho Umiestnenie Kategória Korepetítor Pripravujúci pedagóg
Terézia Šuppová 1. miesto
V. A kategória, priečna flauta
Mgr. art. Oľga Šuppová + CENA za najlepšiu korepetíciu
Mgr. Elena Lučanská
Lucia Smolková
2. miesto
II. kategória, zobcová flauta Mgr. Renáta Bečková Mgr. Elena Lučanská
Slávka Maringová 3. miesto
V. B kategória zobcová flauta
Mgr. Renáta Bečková
Vladimír Fraňo


6. ročník celoslovenskej súťaže základných umeleckých škôl "Dni Miloša Ruppeldta v Bratislave". Sólová hra na dychových nástrojoch, 2. december 2014

Ocenení

Meno súťažiaceho Umiestnenie Kategória Korepetítor Pripravujúci pedagóg
Terézia Šuppová 1. miesto
+ LAUREÁT
III. kategória, priečna flauta
Mgr. art. Oľga Šuppová
Mgr. Elena Lučanská + DIPLOM za prípavu žiakov
Lucia Smolková2. miesto
II. kategória, zobcová flauta Mgr. Renáta Bečková
Mgr. Elena Lučanská
Dominik Bežo
3. miesto
I. kategória, zobcová flauta
Mgr. Renáta Bečková
Mgr. Elena Lučanská
Veronika Bežová
Čestné uznanie
I. kategória, hoboj
Lucián Bezák
Dagmar Boboulová
Slávka Maringová
Čestné uznanie
III.. kategória, zobcová flauta
Mgr. Renáta Bečková
Vladimír Fraňo


3. ročník výstavy fotografií vo výstavnej sieni Tribečského osvetového strediska
v Topoľčanoch.

Meno súťažiaceho Umiestnenie Kategória Pripravujúci pedagóg
Katarína Kuricová

 
Mgr. Peter Jánoš

2. ročník VÝTVARNÝ TALENT VYTTAL 2015
Meno súťažiaceho Umiestnenie Kategória Pripravujúci pedagóg
Michaela Gomolová
Diplom
B 2
Mgr. Peter Jánoš

12. ročník Celoslovenskej gitarovej súťaže v Bojniciach, 26.- 27.3.2015
Meno súťažiaceho Umiestnenie Kategória Pripravujúci pedagóg
Matej Hrmo 1. miesto
III. kategória
Mgr. Mária Máliková
Samuel Spišák
1. miesto +
Laureát dvojkolovej súťaže
IV. kategória
Mgr. Mária Máliková


8.  ročník súťažnej prehliadky ZUŠ Slovenskej a Českej republiky v hre na keyboarde, Považská Bystrica, 30.3.2015
Meno súťažiaceho Umiestnenie Kategória Pripravujúci pedagóg
Tomáš Krištof
Bronzové pásmo
B 3
Vladimír Fraňo


15. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže Schneiderova Trnava, apríl 2015
Meno súťažiaceho Umiestnenie Kategória Pripravujúci pedagóg
Milan Bilec
Zlaté pásmo + Cena garanta súťaže Stanislava Hochela
2. kategória Oľga Kovalčíková
Lenka Buranská Zlaté pásmo2. kategória Oľga Kovalčíková
Šimon Bilec Strieborné pásmo 4. kategória Oľga Kovalčíková
Janka Budzelová Strieborné pásmo 5. kategória Oľga Kovalčíková
Alexandra Poláková Bronzové pásmo 5. kategória Mgr.art. Juraj Mičúnek
Lenka Divišová

Bronzové pásmo
5. kategória Mgr.art. Juraj Mičúnek
Monika Marková
Bronzové pásmo 3. kategória Mgr.art. Juraj Mičúnek

Krajská postupová súťaž a prehliadka detských folklórnych súborov Trvalky, 17.4.2015, Želiezovce

Meno súťažiaceho Umiestnenie Korepetícia Pripravujúci pedagóg
DFS Žochárik
Strieborné pásmo
Jaroslava Remeňová, DiS.
PhDr. Ľubica  Pastoreková,
Janette Kertészová,
Kristína Chrenková

XI. ROČNÍK CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽNEJ PREHLIADKY ŽIAKOV
VÝTVARNÝCH ODBOROV ZUŠ, BANSKÁ BYSTRICA, 13. - 27. apríl 2015

Meno súťažiaceho Umiestnenie Kategória Pripravujúci pedagóg
Liliana Hubová
Zlaté pásmo
II. kategória                    
PaedDr. Alexandra Geschwandtnerová
Krisína Badiarová
Zlaté pásmo 
III. kategória
PaedDr. Alexandra Geschwandtnerová

2. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽE FERNANDA SORA,
Frýdek - Místek, 23.4 - 25.4.2015

Meno súťažiaceho Umiestnenie Kategória Pripravujúci pedagóg
Matej Hrmo
3. miesto
III. kategória
Mgr. Mária Máliková
Šimon Hrmo
Čestné uznanie
IV. kategória
Mgr. Mária Máliková

Hviezdoslavov Kubín, obvodné kolo, 26.3.2015, Tríbečské osvetové ostredisko
 Meno súťažiaceho
 UmiestnenieKategória
Pripravujúci pedagóg
Nela Kupcová 2. miesto Poézia I. kat.
Mgr. Daniela Koťková
Patrik Janjic
 Čestné uznanie Próza II. kat.
Mgr. Daniela Koťková
Kristián Ďurina
  2. miesto Poézia III. kat.
Mgr. Daniela Koťková


Hviezdoslavov Kubín, okresné kolo, 1.4.2015, Tríbečské osvetové ostredisko
 Meno súťažiaceho
 UmiestnenieKategória
Pripravujúci pedagóg
Júlia Kmeťová
2. miesto
PrózaMgr. Daniela Koťková
Júlia Kmeťová2. miestoPoéziaMgr. Daniela Koťková


Hviezdoslavov Kubín, krajské kolo, 16.4.2015, SKDK Topoľčany
 Meno súťažiaceho
 UmiestnenieKategória
Pripravujúci pedagóg
Júlia Kmeťová2. miestoPoéziaMgr. Daniela Koťková

4. ročník medzinárodnej súťaže v hre na flaute, Flautiáda 2015, 1.5.2015, Bratislava
 Meno súťažiaceho
 UmiestnenieKategória
 KorepetítorPripravujúci pedagóg
Terézia Šuppová
Zlaté pásmo + Koncertné vystúpenie v rámci Festivalu Mladých umelcov TOCCATA
            v Piešťanoch
1./C
Mgr. art.
Oľga Šuppová
Mgr. Elena Lučanská

Celoslovenská súťažná prehliadka v sólovej a komornej hre na saxofóne, 30.4.2015,
Stará Ľubovňa
Meno súťažiaceho UmiestnenieKategória
 KorepetítorPripravujúci pedagóg
Martin Valach
Zlaté pásmo
1. kategória
Katarína Somorová
Rudolf Goga

1. ročník medzinárodnej detskej výtvarnej súťaže Zlatý drak 2015
Meno súťažiaceho Umiestnenie Pripravujúci pedagóg
Viktória Madaraszová
Čestné uznanie
PaedDr. Alexandra Geschwandtnerová

15. ročník celoslovenskej hudobno-interpretačnej súťaže s medzinárodnou účasťou Nitrianska lutna 2015, 14. máj 2015

Meno súťažiaceho Umiestnenie Kategória Korepetítor Pripravujúci pedagóg
Terézia Šuppová 1. miesto
III. kategória, priečna flauta
Mgr. art. Oľga Šuppová
Mgr. Elena Lučanská
Lucia Smolková
2. miesto
+ Mimoriadna cena primátora mesta Nitra
II. kategória, zobcová flauta Mgr. Mária Máliková,
Lucián Bezák
Mgr. Elena Lučanská
Veronika Bežová
3. miesto
II.kategória, hoboj
Lucián Bezák
Dagmar Bobulová

6. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva

Meno súťažiaceho Umiestnenie Kategória Pripravujúci pedagóg
Sarah Jennifer Drobňáková
2. miestoo
IV. kategória                    
PaedDr. Alexandra Geschwandtnerová
Adrián Kňazovický
Pochvala
II. kategória
PaedDr. Alexandra Geschwandtnerová

programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.