Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor
  G A L É R I A   Ú S P E Š N Ý C H   V   Š K O L S K O M   R O K U   2 0 1 5/2 0 1 6


Celoslovenská tanečná súťažná prehliadka My dance, Myjava, 23.10.2015
 Meno súťažiaceho
Umiestnenie
Kategória
Pripravujúci pedagóg
 DFS
2. miesto
Deti 2, choreogafia Hra na kozu
PhDr. Ľubica Pastoreková, Jaroslava Remeňová, DiS., Janette Kertészová, Kristína Chrenková, Alexander Szendrei. Organizačné zabezpečenie  apomoc s krojmi: Mgr. Marianna Hrabovská
 DFS
3. miesto
Juniori, choreografia Tance z Oravy
PhDr. Ľubica Pastoreková, Jaroslava Remeňová, DiS., Janette Kertészová, Kristína Chrenková, Alexander Szendrei. Organizačné zabezpečenie  a pomoc s krojmi: Mgr. Marianna Hrabovská


Prehliadka mladých gitaristov, 11. ročník celoslovenskej prehliadky, 11.11.2015, Bratislava
Meno súťažiaceho Umiestnenie Kategória Pripravujúci pedagóg
   Matej Hrmo                      
Zlaté pásmo + Cena za najlepšie predvedenie skladby Tatiany Stachak V.
Mgr. Mária Máliková
Samuel Spišák          
Zlaté pásmo + Absolútny víťaz      VI.
Mgr. Mária Máliková
Mgr. Mária Máliková
Cena riaditeľa ZUŠ Eugeňa Suchoňa najúspešnejšiemu pedagógovi -
-

14. ročník celoslovenskej súťaže v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch s názvom Čarovná flauta. 18. - 20. 11. 2015, ZUŠ Nižná
Meno súťažiaceho Umiestnenie Kategória Korepetítor Pripravujúci pedagóg
Lucia Smolková
2. miesto
3.
(zobcová flauta)
Mgr. Renáta Bečková,
Mgr. Mária Máliková
Mgr. Elena Lučanská
Veronika Bežová
2. miesto 4.  (hoboj)
Lucián Bezák
Dagmar Bobulová
Slávka Maringová
3. miesto
5. B
(zobcová flauta)
Mgr. Renáta BečkováVladimír Fraňo
Tasia Liana Martošová
Čestné uznanie
2.
(zobcová flauta)
Mgr. Renáta BečkováMgr. Elena Lučanská

Súťažná prehliadka Nitrianskeho, Trnavského, Trenčianskeho a Bratislavského kraja v hre na klávesových nástrojoch žiakov základných umeleckých škôl "Mladé talenty Ladislava Mokrého", 26.11.2015
 Meno súťažiaceho
Umiestnenie
Kategória
Pedagóg
 Karolína Šnajderová
Zlaté pásmo
 2.
Lýdia Schottertová
 Simona Kapusníková
Strieborné pásmo
 3.
 Mgr. Peter Vlčko

 Tomáš Krištof
Strieborné pásmo
6.
 Vladimír Fraňo
 Patrik Furák, Daniel Meluš
Bronzové pásmo
8. Komorná hra
 Jana Úradníčková
 Sarah Kupcová
Bronzové pásmo
4.
  Martina Šišková
 Adrián Chotár
Čestné uznanie
3.
 Eva Ondrušková
 Martin Hanina
Čestné uznanie
5.
 Vladimír Fraňo

7. ročník súťaže Základných umelecký škôl v komornej hre "Dni Miloša Ruppelda", Bratislava 2.12.2015
 Meno súťažiaceho
Kategória
Umiestnenie
Pedagóg
 Janka Budzelová, Ondrej Harinek
 3.
 3. miesto
Oľga Kovalčíková, DiS. art.
 Šimon Bilec, Milan Bilec
 2.
 Čestné uznanie
 Oľga Kovalčíková, DiS. art.

19. ročník celoslovenskej súťažnej vokálnej prehliadky žiakov ZUŠ, Stančekova Prievidza, 10. 3. 2016
 Meno súťažiaceho
 Umiestnenie
 Pedagóg
 Patrícia Michalidesová
 zlaté pásmo
 Beáta Pavlíková
 Eva Máliková
 strieborné pásmo
 Kristína Chrenková

Súťažná prehliadka "Mladé talenty Ladislava Mokrého" v hre na klavíri, Topoľčany17.3.2016
 Meno súťažiaceho
Umiestnenie
Kategória
Pedagóg
 Filip Bieľak
 zlaté pásmo
 I., sólová hra
 Mgr. art. Juraj Mičúnek
 Michaela Gieciová
 zlaté pásmo
 III., sólová hra
 Mgr. Hana Ferancová
 Lenka Buranská
 strieborné pásmo
 II., sólová hra
 Oľga Kovalčíková, DiS. art.
 Janka Budzelová, Ondrej Harinek
 strieborné pásmo
 IV., klavírne duo
 Oľga Kovalčíková, DiS. art.
 Milan Bilec 
 bronzové pásmo
 II., sólová hra
 Oľga Kovalčíková, DiS. art.
 Martina Janáková
 bronzové pásmo
 III., sólová hra
 Lýdia Schottertová
 Eva Máliková
 bronzové pásmo
 I., sólová hra
 Oľga Kovalčíková, DiS. art.
 Milan Bilec, Šimon Bilec
 bronzové pásmo
 II., klavírne duo
 Oľga Kovalčíková, DiS. art.

9. celoštátna súťažná prehliadka ZUŠ SR a ČR v hre na keyboarde, Považská Bystrica, 22.3.2016
 Meno súťažiaceho
Umiestnenie
Kategória
Pedagóg
 Tomáš Krištof
 strieborné pásmo
 4.
 Vladimír Fraňo
 Martin Hanina
 bronzové pásmo
4.
 Vladimír Fraňo
 Martin Hanina, Adrián Kňazovický
 strieborné pásmo
 4. Komorná hra
 Vladimír Fraňo, Lucián Bezák

Krajská súťaž detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a
sólistov inštrumentalistov Píšťalenka, pískaj, 15.4.2016
 Meno súťažiaceho
Umiestnenie
Kategória
Pedagóg
Tomáš Kertész
strieborné  pásmo
spevák sólista
Kristína Chrenková, akordeónový    doprovod Jaroslava Remeňová
Adela Čarnogurská
strieborné pásmo
spevák sólista
Beáta Pavlíková, akordeónový doprovod Jaroslava Remeňová
Folklórna skupina Žochárik
strieborné pásmo
spevácka skupina
Kristína Chrenková, akordeónový doprovod Jaroslava Remeňová

Hviezdoslavov Kubín, obvodné kolo, 23. marec, Topoľčany
 Meno súťažiaceho
Umiestnenie
Kategória
Pedagóg
 Patrik Janjic
 2. miesto
 2. kategória poézia
 Mgr. Koťková Daniela
 Nikola Majténiová
 3. miesto
 3. kategória poézia
 Mgr. Koťková Daniela
 Kristián Ďurina
 3. miesto
 3. kategória próza
 Mgr. Koťková Daniela

Hviezdoslavov Kubín, okresné kolo, 12. apríl, Topoľčany
 Meno súťažiaceho
Umiestnenie
Kategória
Pedagóg
 Andrea Gatciová
 1. miesto
 4. kategória poézia
 Mgr. Koťková Daniela
 Nela Kupcová
 2. miesto
 1. kategória próza
 Mgr. Koťková Daniela
 Júlia Kmeťová
 3. miesto
 4. kategória poézia
 Mgr. Koťková Daniela
 Michal Fulín
 3. miesto
 4. kategória poézia
 Mgr. Koťková Daniela

Celoslovenský súťažný festival Divadelná tehlička 2016, 13. apríl 2016, Svit
Meno súťažiaceho
Umiestnenie
Kategória
Pedagóg
 žiaci LDO DS Columbia
 2. miesto Noe na úteku
 do 15 rokov ZUŠ
 Mgr. Koťková Daniela
 žiaci LDO DS Columbia
 2. miesto VW
 od 15 rokov ZUŠ
 Mgr. Koťková Daniela

Detský javiskový sen, Nitra, 19. apríl 2016
 
Meno súžaťažiaceho
 Umiestnenie
 Kategória
 Pedagóg
 Patrik Janjic
 Cena za herecký výkon v hlavnej úlohe
 
 Mgr. Koťková Daniela

 Celoslovenská súťaž v populárnej piesni " Bojnická perla" 29.4.2016
 Meno súťažiaceho
Umiestnenie
Kategória
Pedagóg
 Veronika Klačanská
 zlaté pásmo 1. miesto
 "D" nad 18 rokov
 Alica Gogová
 Ján Guniš
 zlaté pásmo 2. miesto
 "D" nad 18 rokov
 Alica Gogová

Tanečný kolotoč - krajské kolo súťažného festivalu Moderný a módny tanec, 29.4.2016, Nitra
 Meno súťažiaceho
 Umiestnenie
 Kategória
 Pedagóg
 Monika Rešetková,
Karolína Mazáčková,               Jasmína Benková
 1. miesto
 scénické choreografie  juniori
 Annamária Muchová


Dielo tvojich rúk, celoslovenská divadelná prehliadka, 5.5.2016, Topoľčany
 Meno súťažiaceho
 Umiestnenie
Kategória
 Pedagóg
 DS Columbia
 3. miesto
 činohra
 Mgr. Koťková Daniela


DEŇ TANCA ,
Celoslovenská súťažná prehliadka moderného a módneho tanca, 10.5.2016, Žiar nad Hronom
 Meno súťažiaceho
 Umiestnenie
 Choreografia
Pedagóg
 Tanečná skupina CIK - CAK
 2. miesto
 THE ONE
 Annamária Muchová

10. ročník celoslovenskej súťažnej klavírnej  prehliadky, "Piano v modernom rytme",
Bojnice, 26.5.2016
 Meno súťažiaceho
 Umiestnenie
 Kategória
 Pedagóg
 Milan Bilec
 zlaté pásmo
 1. kategória sólo
 Oľga Kovalčíková, DiS. art.
 Lenka Buranská
 strieborné pásmo
 2. kategória sólo
 Oľga Kovalčíková, DiS. art.


programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.