Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor
          G A L É R I A   Ú S P E Š N Ý C H   V   Š K O L S K O M   R O K U   2 0 1 6/2 0 1 7

15. ročník celoslovenskej súťaže v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch, Čarovná flauta. 23. - 25. 11. 2015, ZUŠ Nižná
 Meno súťažiaceho
Umiestnenie
Kategória
Korepetítor
Pripravujúci pedagóg
 2. miesto
 5.A
 Lucián Bezák
 Dagmar Bobulová

O pohár akadémie tanca, Nitra 26.11.2016
 Meno súťažiaceho
Umiestnenie
Kategória
Pripravujúci pedagóg
Jasmína Benková, Natália Ondrejmišková,
Nina Majtánová, Liliana Vančová, Sabína Mošaťová, Lea Jančovičová, Mirka Drahovská,
Diana Jakubíková
 3. miesto
 Scénické tance Juniori
Annamária Muchová


Gitarová Nitra, ZUŠ J. Rosinského, Nitra, 15.02.2017
 Meno súťažiaceho
Umiestnenie
Kategória
Pripravujúci pedagóg
Nela Kupcová
 3. miesto
 1.  kategória v hre na sólovej gitare
Věra Vašková

20. ročník Súťažnej vokálnej prehliadky žiakov ZUŠ, Stenčekova Prievidza, 14.3.2017
 Meno súťažiaceho
Umiestnenie
Kategória
Korepetítor
Pripravujúci pedagóg
Eva Máliková
 zlaté pásmo, 2. miesto
 A
Lýdia Schottertová
Kristína Chrenková


XXI. ROČNÍK OKRESNEJ PREHLIADKY POHYBOVÝCH CHOREOGRAFIÍ  OKRESU TOPOĽČANY TANEČNÝ KOLOTOČ, 21. marec 2017
 Meno súťažiaceho
Umiestnenie
Kategória
Pripravujúci pedagóg
žiaci  1. a 3. PUV
1. miesto
II., Scénické a show choreografie
"My myši a mačky "
Janette Kertészová,
DiS. art.
Natália Ondrejmišková,
Jasmína Benková,
Viktória Rešetková
1. miesto
Juniori, Scénické a show choreografie "Veriaci"
Annamária Muchová


Krajské kolo tanečnej súťaže "Tanečný kolotoč 2017", Nitra, 2. máj 2017

 Meno súťažiaceho
Umiestnenie
Kategória
Pripravujúci pedagóg
žiaci  1. a 3. PUV
2. miesto s postupom
II., Scénické a show choreografie
"My myši a mačky "
Janette Kertészová,
DiS. art.
Natália Ondrejmišková,
Jasmína Benková,
Viktória Rešetková
2. miesto s postupom
Juniori, Scénické a show choreografie "Veriaci"
Annamária Muchová

III. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže Zlatý drak 2017.

 Meno súťažiaceho
Umiestnenie
Kategória
Pedagóg
Adam Snop
Cena Liptovského múzea

Ján Moravčík
Lenka Prochászková
Diplom
jednotlivci
PaedDr. Alexandra Geschwandtnerová
Silvia Dovalovská
Čestné uznanie
ZUŠ
Ján Moravčík
Kim de Jong
Čestní uznanie
ZUŠ
PaedDr. Alexandra Geschwandtnerová
17. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže žiakov ZUŠ " v sólovej hre na klavíri,
Schneiderova Trnava
 Meno súťažiaceho
Umiestnenie
Kategória
Pedagóg
Filip Bieľak

zlaté pásmo
2. kategória
Mgr. art. Juraj Mičúnek
Monika Marková
bronzové pásmo
4. kategória
Mgr. art. Juraj Mičúnek
Lenka Buranská
bronzové pásmo
3. kategória
Oľga Kovalčíková. DiS. art.
Milan Bilec
bronzové pásmo
3. kategória
Oľga Kovalčíková, DiS. art.
Celoslovenská súťaž v populárnom speve ZUŠ a konzervatórií "PINK SONG", Zvolen
 Meno súťažiaceho
Umiestnenie
Kategória
Korepetítor
Pripravujúci pedagóg
Tereza Pavlíková
 2. miesto
 3.B
 Katarína Šábelová
Alica Gogová

2. ročník súťaže pôvodných dramatických textov a filmových scenárov v rámci semináru Píšeš? Píšem! organizovanej divadlom Janka Čemana v Pivnici
 Meno súťažiaceho
Umiestnenie
Kategória
Pripravujúci pedagóg
Marianna Ibrahimi
 víťazný text
dramatický text Zlo sa netrestá zlom.
Mgr. Daniela Koťková

Krajská divadelná súťaž Detský divadelný sen (organizátor KOS v Nitre), Šaľa 18. 4. 2017
 Meno súťažiaceho
Umiestnenie
Kategória
Pripravujúci pedagóg
Divadelný súbor  HOrMÓn
 Cena poroty
za kolektívne spracovanie témy v inscenácii HRA ?!
Mgr. Daniela Koťková

Krajská súťaž Na scénu, Kozárovce, 28. - 29. 2017
 Meno súťažiaceho
Umiestnenie
Kategória
Pripravujúci pedagóg
Divadelný súbor Columba
 Čestné uznanie
 za inscenáciu neKONEČNÁ...
Mgr. Daniela Koťková

Celoštátne kolo súťaže "Deň tanca"
 Meno súťažiaceho
Umiestnenie
Kategória
Pripravujúci pedagóg
Natália Ondrejmišková,
Jasmína Benková,
Viktória Rešetková
3. miesto Juniori

Juniori, Scénické a show choreografie "Veriaci"
Annamária Muchová
žiaci 1. a 3. PUV

4. miesto
Deti II., Scénické a show choreografie
"My myši a mačky "
Janette Kertészová,
DiS. art.

Celoslovenská hudobno-interpretačná súťaž "Nitrianska Lutna" ZUŠ J. Rosinského, Nitra, 19. 05.2017, sólová hra na gitare

 Meno súťažiaceho
Umiestnenie
Kategória
Pedagóg
Timotej Streďanský
1.miesto, titul Laureát
1. kategória
Vladimíra Calcagni
Matej Hrmo
1. miesto
4. kategória
Mgr. Mária Máliková
Monika Mocná
3. miesto
1. kategória
Mgr. art. Peter Fillo
Vladimíra Calcagni
Diplom pre najúspešnejšieho pedagóga


11. ročník celoslovenskej súťažnej klavírnej prehliadky „Piano v modernom rytme“. Bojnice

 Meno súťažiaceho

Umiestnenie

Kategória

Pedagóg

Milan Bilec

Zlaté pásmo

2. kategória

Oľga Kovalčíková, DiS. art.

Lenka Buranská

Strieborné pásmo

2. kategória

Oľga Kovalčíková, DiS. art.

Alexandra Gúcka

Bronzové pásmo

2. kategória

Lýdia Schottertová

Krajské kolo celoslovenskej postupovej súťaže amatérskych fotografov AMFO 2017 
Meno súťažiaceho
Umiestnenie
Pripravujúci pedagóg
Barbora Vražbová
 Cena riaditeľky
 Mgr. Drahomír Trsťan
 

programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.