Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor
  G A L É R I A   Ú S P E Š N Ý C H   V   Š K O L S K O M   R O K U  2 0 1 7/2 0 1 8


Prehliadka mladých gitaristov, 12. ročník celoslovenskej prehliadky žiakov ZUŠ,
november 2017
 Meno súťažiaceho
Umiestnenie
Kategória
Pripravujúci pedagóg
 Alžbeta Globanová
 Zlaté pásmo
 Cena pre najmladšieho účastníka
 prehliadky
 1.
 Mgr. Mária Málliková
 Timotej Streďanský
 Zlaté pásmo
Cena za najlepšie prevedenie skladby Thierry Tisserand
 3.
 Vladimíra Calcagni

programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.