Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor
N A Š E   Ú S P E C H Y   V  Š K O L S K O M  R O K U  2 0 1 2/2 0 1 3


Nadácia TV JOJ vyhlásila celonárodnú výtvarnú súťaž pre talentovaných
aj začínajúcich mladých autorov vo veku od 10 do 15 rokov. Témou súťaže boli športové momenty.

Meno súťažiaceho Pripravujúci pedagóg
Natália Kuklová  Diplom
PaedDr. A. Geschwandtnerová
Viktória Kubranová Diplom
PaedDr. A. Geschwandtnerová

Súťažná prehliadka detských folklórnych súborov "My dance 2012", Myjava


Meno súťažiaceho Umiestnenie Kategória Pripravujúci pedagóg

DFS Žochárik
1. miesto
Choreografia "Hráme sa na veselí"
PhDr.Ľ.Pastoreková,
J. Kertészová,
K. Chrenková
DFS Žochárik
Cena poroty
Za scénické spracovanie a prirodzený prejav v choreografii "Hráme sa na veselí"
PhDr. Ľ.Pastoreková,
J. Kertészová,
K. Chrenková

8. ročník Mladí klaviristi 2012, ZUŠ Eugena Suchoňa, 14.-15.11.2012

Meno súťažiaceho Umiestnenie kategória Pripravujúci pedagóg
Janka Budzelová
3. miesto VI. kategória Oľga Kovalčíková

11. ROČNÍK CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE V HRE NA NA ZOBCOVEJ FLAUTE
A DREVENÝCH DYCHOVÝCH NÁSTROJOCH  S NÁZVOM "Č A R O V N Á F L A U T A".
21. - 23. november 2012, ZUŠ Nižná (na ORAVE).


Meno súťažiaceho Umiestnenie Kategória Korepetítor Pripravujúci pedagóg
Terézia Šuppová 1. miesto
IV. kategória
Mgr. art. Oľga Šuppová
Bc. Elena Volanská
Ľudmila Zimmermannová
3. miesto
IV. kategória Mgr. art. Oľga Šuppová Ondrej Pápai


4. ročník celoslovenskej súťaže základných umeleckých škôl "Dni Miloša Ruppeldta v Bratislave". Sólová hra na dychových nástrojoch, 4. december 2012


Meno súťažiaceho Umiestnenie Kategória Korepetítor Pripravujúci pedagóg
Lucia Smolková 2. miesto
I. kategória
Mgr. art. Oľga Šuppová

Bc. Elena Volanská
Veronika Bežová2. miesto
II. kategória Lucián Bezák Dagmar Bobulová
Terézia Šuppová 1. miesto
II. kategória
Mgr. art. Oľga Šuppová
Bc. Elena Volanská


Celoslovenská súťaž s medzinárodnou účasťou Bojnice 2013
14. - 15. marec 2013


Meno súťažiaceho Umiestnenie Kategória Pripravujúci pedagóg
Šimon Hrmo 1. miesto v zlatom pásme
LAUREÁT dvojkolovej súťaže
III. kategória Mgr. Mária Máliková

Samuel Spišák
2. miesto v zlatom pásmeIII. kategória Mgr. Mária Máliková
Matej Hrmo2. miesto v zlatom pásmeII. kategória Mgr. Mária Máliková
Ema Felediovázlaté pásmoI. kategória Vladimíra Calcagni

7. ročník oblastnej súťaže Mladé talenty Ladislava Mokrého v hre na klavíri 2012/2013

Meno súťažiaceho Umiestnenie Kategória Pripravujúci pedagóg
Michela Gieciová
Strieborné pásmo + Cena za najlepšiu interpretáciu skladby slovanského autora
2. kategória Mgr. Hana Ferancová
Patrik Furák
Bronzové pásmo

2. kategória Jana Úradníčková
Pavlína Bandurová Bronzové  pásmo2. kategória Lýdia Schottertová
Šimon Bilec
Bronzové pásmo3. kategória Oľga Kovalčíková
Lenka Divišová Bronzové pásmo5. kategória Mgr.art. Juraj Mičúnek
Michaela Gažiová
Ondrej Harinek
Čestné uznanie
4. kategória štvorručná hra Oľga Kovalčíková

CELOSLOVENSKÁ INTERPRETAČNÁ SÚŤAŽ,  "SCHNEIDEROVA TRNAVA", 2013

Meno súťažiaceho Umiestnenie Kategória Pripravujúci pedagóg
Alexandra Poláková
Zlaté pásmo
5. kategória Mgr.art. Juraj Mičúnek
Janka Budzelová
Strieborné pásmo4. kategória Oľga Kovalčíková
Lenka Divišová
Bronzové pásmo5. kategória Mgr.art. Juraj Mičúnek
Šimon BilecBronzové pásmo3. kategória Oľga Kovalčíková
Damián Joščák
Bronzové pásmo
1. kategória Alexander Szendrei

KRAJSKÁ POSTUPOVÁ SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA PRE DFS "TVRVALKY", 19.4. ŽELIEZOVCE


Meno súťažiaceho Umiestnenie Kategória Pripravujúci pedagóg
DFS Žochárik
Bronzové pásmoII. kategória          PhDr.Pastoreková Ľubica,
 Janette Kertészová, Kristína Chrenková

 FLAUTIÁDA - MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ V HRE NA FLAUTE, 25.-28.4.2013, BRATISLAVA

FLAUTIADA 2013 je tretí ročník medzinárodnej súťaže v hre na flaute, venovaná pamiatke prof.
Vladislava Brunnera, učiteľa hry na flaute na Konzervatóriu v Bratislave. Súťaž je určená
žiakom základných umeleckých škôl v prvej skupine a študentom konzervatórií a hudobných gymnázií v druhej skupine.


Meno súťažiaceho Umiestnenie Kategória Korepetítor Pripravujúci pedagóg
Terézia Šuppová Strieborné pásmo 1/Bkategória Mgr. art. Oľga Šuppová Bc. Elena Volanská

NITRIANSKA LUTNA 2013, celoslovenská hudobno - interpretačná súťaž, 17.máj 2013

Meno súťažiaceho Umiestnenie Kategória Pripravujúci pedagóg
Matej Hrmo 1. miesto III. kategória Mgr. Mária Máliková
     Šimon Hrmo    1. miesto + Laureát súťaže
V. kategória Mgr. Mária Máliková
Šimon Hrmo
2. miesto
VI. kategória Mgr. Mária Máliková
Mgr. Mária MálikováDiplom pre najúspešnejšieho pedagóga2. ročník celoslovenskej literárno – hudobno – výtvarnej súťaže
BUDIMÍRSKE STUDNIČKY


Meno
súťažiaceho
Umiestnenie Kategória Téma
Pripravujúci pedagóg
Viktória                   Kubranová                 obce Budimír V. kategória Tajomné živly prírody
PaedDr. Alexandra Geschawndtnerová

programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.