Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor
  
 N A Š E   Ú S P E C H Y   V  Š K O L S K O M    R O K U  2 0 1 3/2 0 1 4


Súťažná prehliadka detských folklórnych súborov "My dance 2013", Myjava

Meno súťažiaceho Umiestnenie Kategória Pripravujúci pedagóg
DFS Žochárik
1. miesto
Choreografia "Chorovody a karičky
z Parchovian"
PhDr.Ľ.Pastoreková,
J. Kertészová,
K. Chrenková
DFS Žochárik
Cena poroty
"Chorovody a karičky
z Parchovian"
PhDr. Ľ.Pastoreková,
J. Kertészová,
K. Chrenková
DFS Žochárik
2. miesto
Choreografia "A veselí pokračuje"
PhDr.Ľ.Pastoreková,
J. Kertészová,
K. Chrenková


Prehliadka mladých gitaristov, 10. ročník, ZUŠ E. Suchoňa, Bratislava 2013

Meno súťažiaceho Umiestnenie Kategória Pripravujúci pedagóg
Samuel Spišák
Zlaté pásmo
V. kategória
Mgr. Mária Máliková
Paulína Maťašeje
Strieborné pásmo
III. kategória
Věra Vašková


5. ROČNÍK GITAROVEJ SÚŤAŽE PRIEVIDZA 2013, ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi

Meno súťažiaceho Umiestnenie Kategória Pripravujúci pedagóg
Paulína Maťašeje Strieborné pásmo II. B kategória
Věra Vašková

12. ROČNÍK CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE V HRE NA ZOBCOVEJ FLAUTE A DREVENÝCH DYCHOVÝCH NÁSTROJOCH S NÁZVOM "Č A R O V N Á F L A U T A".  november 2013,
ZUŠ Nižná (na ORAVE).


Meno súťažiaceho Umiestnenie Kategória Korepetítor Pripravujúci pedagóg
Terézia Šuppová 2. miesto + Cena za dramaturgiu
IV. kategória
Mgr. art. Oľga Šuppová
Bc. Elena Volanská
Ľudmila Zimmermannová
3. miesto
IV. kategória Mgr. art. Oľga Šuppová Ondrej Pápai

5. ROČNÍK CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE KOMORNÁ HRA PRE KLAVÍRNE DUÁ, BRATISLAVA 2013


Meno súťažiaceho Umiestnenie Kategória Pripravujúci pedagóg
Janka Budzelová, Karolína Viselková
2. miesto
II.  kategória
Oľga Kovalčíková


ANJEL VIANOC 2013, GALÉRIA MESTA POPRAD


Meno súťažiaceho Umiestnenie Kategória Pripravujúci pedagóg
Lara BilickáTretie miesto
ZUŠ
PaedDr. A. Geschwandtnerová
Anna Galbavá, Katarína Kvaltýnová,
Ema Ondrušková, Kvetoslava Procházsková, Natália Rusňáková
Čestné uznanie
ZUŠ
PaedDr. A. Geschwandtnerová

Výtvarná súťaž  VYTTAL usporiadala Súkromná škola úžitkového výtvarníctva
v Topoľčanoch


Meno súťažiaceho Umiestnenie Kategória Pripravujúci pedagóg
Mária Hudčeková
Druhé  miesto
III. Kategória PaedDr. A. Geschwandtnerová
Adrián KňazovickýDiplom
III. Kategória
PaedDr. A. Geschwandtnerová


14. ROČNÍK CELOSLOVENSKEJ INTERPRETAČNEJ SÚŤAŽE ŽIAKOV ZUŠ V ŠTVORRUČNEJ HRE NA KLAVÍRI, 20. marca 2014, Trnava

Meno súťažiaceho Umiestnenie Kategória Pripravujúci pedagóg
Michelle Mária Mrižová, Lenka Buranská
Strieborné pásmo
1. kategória
Oľga Kovalčíková
Janka Budzelová, Karolína Viselková
Strieborné pásmo3. kategória Oľga Kovalčíková
Šimon Bilec, Andrij Bobynets
Bronzové pásmo
2. kategória Oľga Kovalčíková

Hviezdoslavov Kubín, 24. marca 2014

Meno súťažiaceho Umiestnenie Kategória Pripravujúci pedagóg
Izabela Kajzerová
1. miesto (s postupom na okresnú prehliadku)
Poézia
Mgr. Daniela Koťková
Michaela Krajčová 2. miestoPróza Mgr. Daniela Koťková
Kristián Ďurina
2. miesto
(s postupom na okresnú prehliadku)
Poézia Mgr. Daniela Koťková


Osvetové stredisko v Nitre vyhlasuje súťaž Javiskový škriatok. Okresnú súťaž organizovalo Osvetové stredisko v Topoľčanoch

Meno súťažiaceho Umiestnenie Kategória Pripravujúci pedagóg
Martin Kopáčik, Mária Jančovičová, Júlia Kmeťová, Monika Ondrušková, Andrea Gatciová, Veronika Szabová
1. miesto
Inscenácia Sv. Filip Neri
Mgr. Daniela Koťková

Hviezdoslavov Kubín, 60. ročník, Okresné kolo  2.4. 2014

Meno súťažiaceho Umiestnenie Kategória Pripravujúci pedagóg
Gatciová Andrea
Tretie miesto
IV. kategória
Mgr. Daniela Koťková
Kmeťová Júlia
Druhé miesto s postupom na kraj
IV. kategória
Mgr. Daniela Koťková

4. ROČNÍK SÚŤAŽE ŽIAKOV I. a II. STUPŇA ZUŠ V HRE NA 2 KLAVÍROCH V KATEGÓRIÁCH KLAVÍRNE DUO A OSEMRUČNÝ KLAVÍR, BREZNO 11. apríla 2014

Meno súťažiaceho Umiestnenie Kategória Pripravujúci pedagóg
Šimon Bilec, Ondrej Harinek, Karolína Viselková, Janka Budzelová
Zlaté pásmo
Osemručný klavír, III. kategória
Oľga Kovalčíková
Karolína Viselková,
Janka Budzelová
Strieborné pásmo
Klavírne duo,
III. kategória
Oľga Kovalčíková


KRAJSKÁ SÚŤAŽ SÓLISTOV SPEVÁKOV, ĽUDOVEJ HUDBY A SPEVÁCKYCH SKUPÍN - PÍŠŤALENKA PÍSKAJ, Slažany 11. apríla 2014

Meno súťažiaceho Umiestnenie Kategória Pripravujúci pedagóg
Adela Čarnogurská
Zlaté pásmo (s návrhom na postup na celoslovenskú súťaž)
Sólo spev
Beáta Pavlíková
Monika StoličnáStrieborné pásmo
Sólo spev Kristína Chrenková
Monika Ondrušková, Lukáš Deviatka, Kristína Mazačková, Šimon Belianský, Barbora Herdová, Alžbeta Božová
Strieborné pásmo Ľudová hudba
Alexander Szendrei

FESTIVAL MODERNÉHO TANCA, Bojnice 2014, 11. apríla

Meno súťažiaceho Umiestnenie Kategória Pripravujúci pedagóg
The Fools
3. miesto
Show dance Barbora Španková

OKRESNÉ KOLO SÚŤAŽE v prednese detí  HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2014,
Topoľčany 16. apríla


Meno súťažiaceho Umiestnenie Kategória Pripravujúci pedagóg
Michaela Krajčová
3. miesto
2. kategória Próza Mgr. Daniela Koťková

19. ročník Festivalu Ivana Ballu, medzinárodná gitarová súťaž Mladí gitaristi, Dolný Kubín 20. - 23.mája

Meno súťažiaceho Umiestnenie Kategória Pripravujúci pedagóg
Samuel Spišák
2.  miesto
IV. kategória
Mgr. Mária Máliková
Matej Hrmo
4. miestoIII. kategória
Mgr. Mária Máliková

VIDIEČANOVA HABOVKA, CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ SÓLISTOV SPEVÁKOV, ĽUDOVEJ HUDBY A SPEVÁCKYCH SKUPÍN, 7.6. 2014

Meno súťažiaceho Umiestnenie Kategória Pripravujúci pedagóg
Adela Čarnogurská
zlaté pásmo
sólo spev
Beáta Pavlíková,
akordeónový sprievod Jaroslava Remeňová

programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.