História Základné informácie Zamestnanci školy Hudobný odbor Tanečný odbor Súťaž
Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor Aktuality, aktivity Prijatie do ZUŠ Naše úspechy
Fotogaléria
Hodnotiaca správa
Plán koncertov a akcií
Absolventi ZUS
Umiestnenia žiakov na krajských, celoslovenských
 a medzinárodných súťažiach v šk. roku 2005/2006
 
 • Celoslovenská súťaž v hre na drevených dychových nástrojoch "Čarovná flauta" 2005
 • 1. miesto a Cena hudobného fondu za najlepšiu interpretáciu diela slovenského autora v hre na priečnej flaute
 • žiak ANDREJ VIMPEĽ, pripravujúci učiteľ Ondrej Pápai 

 

 • Udelenie Pamätného listu svätého Gorazda Ministerstvom školstva Slovenskej republiky za úspešnú reprezentáciu školy doma, v zahraničí, na súťažiach a festivaloch v hre na klavíri 
 •  žiak JÁN ŠČIGULINSKÝ, pripravujúci učiteľ Mgr. Anna Drahošová

 

 • Celoslovenská súťaž v hre na klavíri " Mladí klavíristi" Bratislava 2005
 • 1. miesto v  8. kategórii  a Cena rodiny Eugena Suchoňa za najlepšie prevedenia skladby slovenského autora
 • Absolútny  víťaz - žiak JÁN ŠČIGULINSKÝ, pripravujúci učiteľ Mgr. Anna Drahošová

 

 • Krajská súťaž "Mladé talenty L. Mokrého" Topoľčany v hre na keyboarde:
 • žiak: VERONIKA ČERŇANOVÁ    učiteľ:  Lýdia Schottertová /zlaté pásmo/ 3. kateg.
 •         TOMÁŠ JANKOVIČ                           Vladimír Fraňo /strieborné pásmo/ 3. kateg.
 •         MARIANNA GODIŠOVÁ                  Eva Ondrušková /bronzové pásmo/ 3. kateg.
 •         KLAUDIA ŠINSKÁ                             Lýdia Schottertová /strieborné pásmo/ 2. kateg.
 •         VERONIKA KOŠŤÁLOVÁ                Oľga Kovalčíková /bronzové pásmo/ 2. kateg.
 •         JURAJ MIKULÁŠ                               Vladimír Fraňo / strieborné pásmo/ 1. kateg.
 •         PATRÍCIA GÁLIKOVÁ                      Zita Slavíčková /bronzové pásmo/ 1. kateg. 

 

 • Celoslovenská súťaž ZUŠ  "Schneiderova Trnava" v sólovej hre na husliach:
 • Bronzové pásmo  DOMINIKA ŠMOTLÁKOVÁ, pripravujúci učiteľ Alexander Szendrei 

 

 • Celoslovenská súťaž ZUŠ "Schneiderova  Trnava" v štvorručnej hre na klavíri:
 • Strieborné pásmo v 4. kateg. DOMINIKA ČERMANOVÁ a KATARÍNA KÚDELOVÁ, pripravujúci učiteľ Mgr. Anna Drahošová
 • Zlaté pásmo v 4. kateg. JÁN ŠČIGULINSKÝ a PETER ŠČIGULINSKÝ, pripravujúci učiteľ Mgr. Anna Drahošová  
 • Cena najlepšieho pedagóga za prípravu absolútnych víťazov súťaže v štvorručnej hre na klavíri udelená Mgr.Drahošovej Anne 
 • Okresné kolo v prednese poézie a prózy:
 • 2 miesto LUCIA KAJZEROVÁ, pripravujúci učiteľ Mgr. Janka Katráková

 

 • Celoslovenská súťaž "Bojnice dance fitness" 2006:
 • 1. miesto Tanečný súbor CIK - CAK, pripravujúci učiteľ Janette Kertészová za choreografiu Meditácia

 

 • Krajský festival komornej hry na dychových nástrojoch, II. ročník Partizánske:
 • Dychové trio - LUCIA ŠUTKOVÁ, ZUZANA ČERNÁKOVÁ, JOZEF KAMENCAY,
 • pripravujúci učiteľ Rudolf Goga  zlaté pásmo v 2. kateg.
 • Dychové trio - LUCIA ŠUTKOVÁ, KRISTÍNA ČAMBALOVÁ, MICHAL SEDLÁR,
 • pripravujúci učiteľ Mgr. Miriam Ďurišová  zlaté pásmo  v 2. kateg.
 •  
 • Dychové trio - BARBARA ŠIŠMIČOVÁ, DÁVID PACOVSKÝ, Mgr. RENÁTA SVITKOVÁ,
 • pripravujúci učiteľ Dagmar Bobulová zlaté pásmo v  3. kateg.
 • Žiaci a pedagógovia Mgr. Miriam Ďurišová, Mgr. Renáta Svitková,p.uč. Dagmar Bobulová, Kristína Čambalová, Lucia Šutková  zlaté pásmo  v 3. kateg.

 

 • 7 roč. Celoslovenskej  klavírnej  súťaže  Dezidera Kardoša v Bánovciach nad Bebravou:
 • I. miesto v 4. kateg. sólo: KATARÍNA KÚDELOVÁ a udelenie titulu Laureát súťaže
 •  pripravujúci učiteľ Mgr. Anna Drahošová

 

 • Nitrianska lutna 2006 v sólovej hre na klavíri:
 • Bronzové pásmo DAGMAR GRACHOVÁ, pripravujúci učiteľ Oľga Macková 
 • Zlaté pásmo INGRID PAULOVIČOVÁ, pripravujúci učiteľ Gizela Burská

 

                                              Srdečne všetkým gratulujeme !!

     

 

 

 

       -

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.