Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor
Video: Dátum vytvorenia
65. výročie ZUŠ Ladislava Mokrého 24.10.2008
programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.