Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor
Video: Dátum vytvorenia
70. výročie založenia ZUŠ Ladislava Mokrého 18.10.2013
programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.