Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor

DARUJTE NÁM 2%

DETSKÝ LETNÝ TÁBOR 2015
ZUŠ Ladislava Mokrého v spolupráci s OZ Áno umeniu a s CK Slniečko pripravujú

DETSKÝ LETNÝ TÁBOR, PRIHLÁŠKA.

Prihlásiť sa môžte do konca februára.

OZNAM
ZUŠ Ladislava Mokrého vyhlasuje 7. ročník oblastnej súťaže
 Mladé talenty Ladislava Mokrého v hre na keyboarde
.

Prihláška a propozície k súťaži

 B L A H O Ž E L Á M E!
6. ročník celoslovenskej súťaže základných umeleckých škôl "Dni Miloša Ruppeldta v Bratislave". Sólová hra na drevených dychových nástrojoch, 2. december 2014

Ocenení

Meno súťažiaceho Umiestnenie Kategória Korepetítor Pripravujúci pedagóg
Terézia Šuppová 1. miesto
+ LAUREÁT
III. kategória, priečna flauta
Mgr. art. Oľga Šuppová
Mgr. Elena Lučanská + DIPLOM za prípavu žiakov
Lucia Smolková2. miesto
II. kategória, zobcová flauta Mgr. Renáta Bečková
Mgr. Elena Lučanská
Dominik Bežo
3. miesto
I. kategória, zobcová flauta
Mgr. Renáta Bečková

Mgr. Elena Lučanská
Veronika Bežová
Čestné uznanie
I. kategória, hoboj
Lucián Bezák
Dagmar Boboulová
Slávka Maringová
Čestné uznanie
III.. kategória, zobcová flauta
Mgr. Renáta Bečková
Vladimír Fraňo

13. ROČNÍK CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE V HRE NA ZOBCOVEJ FLAUTE A DREVENÝCH DYCHOVÝCH NÁSTROJOCH S NÁZVOM "Č A R O V N Á F L A U T A". 19. - 21. november 2014, ZUŠ Nižná (na ORAVE).

Meno súťažiaceho Umiestnenie Kategória Korepetítor
Pripravujúci pedagóg
Terézia Šuppová 1. miesto
V. A kategória, priečna flauta
Mgr. art. Oľga Šuppová + CENA za najlepšiu korepetíciu
Mgr. Elena Lučanská
Lucia Smolková
2. miesto
II. kategória, zobcová flauta Mgr. Renáta Bečková Mgr. Elena Lučanská
Slávka Maringová 3. miesto
V. B kategória zobcová flauta
Mgr. Renáta Bečková
Vladimír Fraňo


INFORMÁCIE PRE RODIČOV

Štúdium v základnej umeleckej škole trvá 8 rokov (4 roky PUV, 4 roky NSUV).

Po jeho ukončení získa žiak základné umelecké vzdelanie.

Školský poriadok

Dodatok č. 1 ku Školskému poriadku

Interná smernica o poplatkoch v ZUŠ Ladislava Mokého

Dodatok k Internému predpisu o poplatkoch 


Galéria úspešných v školskom roku 2014/2015


Fašiangový koncert
        
Fotogaléria

programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.