Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor
K R Á S N E  L E T N É   P R Á Z D N I N Y   P L N É   Z Á Ž I T K O V  1. júl - 31. august
          

INFORMÁCIE PRE RODIČOV

Štúdium v základnej umeleckej škole trvá 8 rokov (4 roky PUV, 4 roky NSUV).

Po jeho ukončení získa žiak základné umelecké vzdelanie.

Školský poriadok

Dodatok č. 1 ku Školskému poriadku

Interná smernica o poplatkoch v ZUŠ Ladislava Mokého

Dodatok k Internému predpisu o poplatkoch 


Galéria úspešných v školskom roku 2014/2015


Letný tábor Žochárskych umelcov :)
                                   
                    
              

Fotogaléria

Úspešní žiaci boli ocenení primátorom mesta Topoľčany
   

                         

B L A H O Ž E L Á M E !
Fotogaléria

Koncert absolventov a víťazov súťaží v koncertnej sále
                  
Fotogaléria

Richard Rikkon a talenty Topoľčian v spoločenskom dome

Fotogaléria

Prezentácia školy na námestí M. R. Štefánika pre žiakov ZŠ
                 
Fotogaléria


programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.