Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor

P O Z Ý V A M E   V Á S
21. apríla 2015 o 15:30 hod. v Galérii mesta Topoľčany

OTVORENIE VERNISÁŽE F A R E B N Á   F A N T Á Z I A   V I.

 Trvanie 21.4. - 1. 5.2015

DARUJTE NÁM 2%

DETSKÝ LETNÝ TÁBOR 2015
ZUŠ Ladislava Mokrého v spolupráci s OZ Áno umeniu a s CK Slniečko pripravujú

DETSKÝ LETNÝ TÁBOR, PRIHLÁŠKA.

Prihlásiť sa môžte do 20. apríla 2015.


INFORMÁCIE PRE RODIČOV

Štúdium v základnej umeleckej škole trvá 8 rokov (4 roky PUV, 4 roky NSUV).

Po jeho ukončení získa žiak základné umelecké vzdelanie.

Školský poriadok

Dodatok č. 1 ku Školskému poriadku

Interná smernica o poplatkoch v ZUŠ Ladislava Mokého

Dodatok k Internému predpisu o poplatkoch 


Galéria úspešných v školskom roku 2014/2015


OTVORENIE VEĽKONOČNEJ VÝSTAVY V GALÉRII MESTA TOPOĽČANY
                       
Fotogaléria

programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.