Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor

Mladé talenty Ladislava Mokrého v hre na klavíri 17. 3. 2016
Základná umelecká škola Ladislava Mokrého

a Rodičovské združenie pri ZUŠ Ladislava Mokrého

 vyhlasuje interpretačnú súťaž pre Nitriansky, Trnavský, Trenčiansky a Bratislavský kraj

v hre na klavíri - sólová hra, štvorručná hra, hra na dvoch klavíroch.

Propozície k súťaži

Prihláška


POĎTE S NAMI DO TÁBORA :)
ZUŠ Ladislava Mokrého v spolupráci s OZ Áno umeniu a s CK Slniečko pripravujú

Detský letný tábor pre žiakov našej školy.

INFORMÁCIE K LETNÉMU TÁBORU 2016

PRIHLÁŠKA

 Prihlásiť sa môžte do konca februára :)

Všeobecné zmluvné podmienky účasti

Prehľad krytia - tábor STORNO 

Takto sme si to užívali na prvom ročníku

v letnom tábore Žochárskych umelcov v RZ Prašník 2015


O Z N A M  O  Ú H R A D E  Š K O L N É H O

Vážení rodičia,

pri úhrade školného používajte nový variabilný symbol (VS) platný

počas celého štúdia v ZUŠ. Do poznámky uveďte meno dieťaťa.

Informácie získate u triedneho učiteľa dieťaťa.


Novoročný koncert v Galérii mesta Topoľčany
  

B U D O V A  Z U Š   L A D I S L A V A  M O K R É H O


Návrh fasády budovy - učiteľ výtvarného odboru Ján Moravčík

Realizátor - MILPEK - s.r.o.

Stavbu financovalo - Mesto Topoľčany

Ď A K U J E M E !programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.