Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor

DARUJTE NÁM 2%

DETSKÝ LETNÝ TÁBOR 2015
ZUŠ Ladislava Mokrého v spolupráci s OZ Áno umeniu a s CK Slniečko pripravujú

DETSKÝ LETNÝ TÁBOR, PRIHLÁŠKA.

Prihlásiť sa môžte do 17. marca 2015.


INFORMÁCIE PRE RODIČOV

Štúdium v základnej umeleckej škole trvá 8 rokov (4 roky PUV, 4 roky NSUV).

Po jeho ukončení získa žiak základné umelecké vzdelanie.

Školský poriadok

Dodatok č. 1 ku Školskému poriadku

Interná smernica o poplatkoch v ZUŠ Ladislava Mokého

Dodatok k Internému predpisu o poplatkoch 


Galéria úspešných v školskom roku 2014/2015


OTVORENIE VEĽKONOČNEJ VÝSTAVY V GALÉRII MESTA TOPOĽČANY
                       
Fotogaléria

programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.