Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor

OZNAM
ZUŠ Ladislava Mokrého vyhlasuje 7. ročník oblastnej súťaže
 Mladé talenty Ladislava Mokrého v hre na keyboarde
.

Prihláška a propozície k súťaži

B L A H O Ž E L Á M E!
1. ročník výtvarnej súťaže "MESTO BUDÚCNOSTI", ktorého vyhlasovateľom

je 
Súkromná základná umelecká škola v Lučenci a spoluorganizátor

mesto Lučenec


Meno súťažiaceho Umiestnenie Kategória Pripravujúci pedagóg
Adrián Kňazovický,
Dominik Szöllösy
3. miesto
II. kategória
PaedDr. Alexandra Geschwandtnerová

INFORMÁCIE k  školskému roku 2014/2015

Štúdium v základnej umeleckej škole trvá 8 rokov (4 roky PUV, 4 roky NSUV).

Po jeho ukončení získa žiak základné umelecké vzdelanie.

Školský poriadok

Dodatok č. 1 ku Školskému poriadku

Interná smernica o poplatkoch v ZUŠ Ladislava Mokého

Dodatok k Internému predpisu o poplatkoch 


Galéria úspešných v školskom roku 2014/2015programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.