Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor

O Z N A M

Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016 pre všetkých žiakov bude

2. septembra 2015 o 14:00 hod.  v Koncertnej sále ZUŠ Ladislava Mokrého.


O Z N A M  P R E   Ž I A K O V   H U D O B N É H O   O D B O R U
Zoznam nových žiakov v hudobnom odbore

Rozvrh hodín hudobnej náuky v učebni na 1. posch., č. 21

Rozvrh hodím hudobnej náuky v učebni na 3. posch., č. 1

Zoznam nových žiakov v tanečnom odbore, výtvarnom odbore, literárno-dramatickom odboreDODATOČNÝ TERMÍN PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK
Dňa 7.9. a 8.9. od 13:00 do 16:30 hod.

na 2. poschodí v triedach č. 8 a č.9.

bude dodatočný termín prijímacích skúšok.


INFORMÁCIE PRE RODIČOV

Štúdium v základnej umeleckej škole trvá 8 rokov (4 roky PUV, 4 roky NSUV).

Po jeho ukončení získa žiak základné umelecké vzdelanie.

Školský poriadok

Dodatok č. 1 ku Školskému poriadku

Interná smernica o poplatkoch v ZUŠ Ladislava Mokého

Dodatok k Internému predpisu o poplatkoch 


Galéria úspešných v školskom roku 2014/2015Letný tábor Žochárskych umelcov :)
                                   
                    
              

Fotogaléria

Úspešní žiaci boli ocenení primátorom mesta Topoľčany
   

                         

B L A H O Ž E L Á M E !
Fotogaléria

Koncert absolventov a víťazov súťaží v koncertnej sále

                  
Fotogaléria

Richard Rikkon a talenty Topoľčian v spoločenskom dome

Fotogaléria

Prezentácia školy na námestí M. R. Štefánika pre žiakov ZŠ
                 
Fotogaléria


programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.