Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor

Z Á P I S   Ž I A K O V
8. - 10. júna 2015

od 10:00 - 12.00 hod., od 13:00 - 17:00 hod.

na 2. poschodí v triedach č. 8 a 9

T E Š Í M E    S A  N A  V Á S  :)

DETSKÝ LETNÝ TÁBOR 2015
ZUŠ Ladislava Mokrého v spolupráci s OZ Áno umeniu a s CK Slniečko pripravujú

DETSKÝ LETNÝ TÁBOR, PRIHLÁŠKA.

Prihlásiť sa môžte do 15. mája 2015.


INFORMÁCIE PRE RODIČOV

Štúdium v základnej umeleckej škole trvá 8 rokov (4 roky PUV, 4 roky NSUV).

Po jeho ukončení získa žiak základné umelecké vzdelanie.

Školský poriadok

Dodatok č. 1 ku Školskému poriadku

Interná smernica o poplatkoch v ZUŠ Ladislava Mokého

Dodatok k Internému predpisu o poplatkoch 


Galéria úspešných v školskom roku 2014/2015


Koncert žiakov dychového oddelenia
            
Fotogaléria

Otvorenie vernisáže v Galérii mesta Topoľčany
   
Fotogaléria


programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.