Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor

OZNAM
ZUŠ Ladislava Mokrého vyhlasuje 7. ročník oblastnej súťaže
 Mladé talenty Ladislava Mokrého v hre na keyboarde
.

Prihláška a propozície k súťaži

B L A H O Ž E L Á M E!
13. ROČNÍK CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE V HRE NA ZOBCOVEJ FLAUTE A DREVENÝCH DYCHOVÝCH NÁSTROJOCH S NÁZVOM "Č A R O V N Á F L A U T A". 19. - 21. november 2014, ZUŠ Nižná (na ORAVE).

Meno súťažiaceho Umiestnenie Kategória Korepetítor Pripravujúci pedagóg
Terézia Šuppová 1. miesto
V. A kategória, priečna flauta
Mgr. art. Oľga Šuppová + CENA za najlepšiu korepetíciu
Mgr. Elena Lučanská
Lucia Smolková
2. miesto
II. kategória, zobcová flauta Mgr. Renáta Bečková Mgr. Elena Lučanská
Slávka Maringová 3. miesto
V. B kategória zobcová flauta
Mgr. Renáta Bečková
Vladimír Fraňo


INFORMÁCIE k  školskému roku 2014/2015

Štúdium v základnej umeleckej škole trvá 8 rokov (4 roky PUV, 4 roky NSUV).

Po jeho ukončení získa žiak základné umelecké vzdelanie.

Školský poriadok

Dodatok č. 1 ku Školskému poriadku

Interná smernica o poplatkoch v ZUŠ Ladislava Mokého

Dodatok k Internému predpisu o poplatkoch 


Galéria úspešných v školskom roku 2014/2015programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.