Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor

OZNAM
Dňa 8. októbra 2014 o 16:30 hod. v Koncertnej sále školy

bude Plenárne zasadnutie Rodičovského združenia

INFORMÁCIE k  školskému roku 2014/2015

Štúdium v základnej umeleckej škole trvá 8 rokov (4 roky PUV, 4 roky NSUV).

Po jeho ukončení získa žiak základné umelecké vzdelanie.

Školský poriadok

Dodatok č. 1 ku Školskému poriadku

Interná smernica o poplatkoch v ZUŠ Ladislava Mokého

Dodatok k Internému predpisu o poplatkoch 


Koncert absolventov a víťazov súťaží, jún 2014

             


Galéria úspešných v školskom roku 2013/2014programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.