Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor

P R I J Í M A C I E  S K Ú Š K Y   D O  Z U Š   L A D I S L A V A   M O K R É H O
Prijímacie skúšky do ZUŠ Ladislava Mokrého do všetkých odborov

bude  v dňoch 13. - 15. júna 2016

v čase od 10:00 - 17:00 hod.

Podmienky prijatia

Vyhlásenie prijímacích skúšok

!!!!!!!!  POSLEDNÉ VOĽNÉ MIESTA  !!!!!!!
P O Ď T E   S   N A M I   D O   T Á B O R A  v RZ Tesáre od 9.7. do 16.7. :)

ZUŠ Ladislava Mokrého v spolupráci s OZ Áno umeniu a s CK Slniečko pripravujú

Detský letný tábor pre žiakov našej školy.

INFORMÁCIE K LETNÉMU TÁBORU 2016

PRIHLÁŠKA

Všeobecné zmluvné podmienky účasti

Prehľad krytia - tábor STORNO 

Takto sme si to užívali na prvom ročníku

v letnom tábore Žochárskych umelcov v RZ Prašník 2015


O Z N A M  O  Ú H R A D E  Š K O L N É H O

Vážení rodičia,

pri úhrade školného používajte nový variabilný symbol (VS) platný

počas celého štúdia v ZUŠ. Do poznámky uveďte meno dieťaťa.

Informácie získate u triedneho učiteľa dieťaťa.


B U D O V A  Z U Š   L A D I S L A V A  M O K R É H O


Návrh fasády budovy - učiteľ výtvarného odboru Ján Moravčík

Realizátor - MILPEK - s.r.o.

Stavbu financovalo - Mesto Topoľčany

Ď A K U J E M E !programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.