Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor
S vlastnými choreografiami sa členovia súboru zúčastňujú rôznych súťaží a prezentujú sa na verejnosti. V roku 2006 získal CIK-CAK v kategórii scénický tanec s choreografiou Meditácia 1. miesto v súťaži Dance fitness v Bojniciach. Choreografia bola vytvorená na skladbu p. uč. Luciána Bezáka, ktorý pravidelne komponuje hudbu pre žiakov tanečného oddelenia.

V roku 2009 na Festivale moderného tanca v Bojniciach obsadil 2. miesto v kategórii Shov - dance malé choreografie a 3. miesto v kategórii Scénický tanec malé choreografie.

programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.