Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor
NAŠE ÚSPECHY V ŠKOLSKOM ROKU 2007/2008
 
ZLATÁ PODKOVA, ZLATÉ PERO, ZLATÝ VLAS - II. ročník celoslovenskej sú?aže
v prednese slovenskej rozprávky na po?es? Pavla Emanuela Dobšinského
v obci Drien?any 19. - 20. OKTÓBER 2007
 
Meno sú?ažiaceho Umiestnenie Pripravujúci pedagóg
Lucia Kajzerová 3. miesto Michaela Gerhardová


6. RO?NÍK NÁRODNEJ SÚŤAŽE V HRE NA ZOBCOVEJ FLAUTE (ZF) A DREVENÝCH DYCHOVÝCH NÁSTROJOCH (DDN) S NÁZVOM ? A R O V N Á  F L A U T A 2007.
Súťaž sa konala v dňoch 14. - 21. NOVEMBER 2007 v ZUŠ Nižná (na ORAVE).
Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva SR.
 
Meno sú?ažiaceho Umiestnenie Kategória V hre na hudobnom nástroji Korepetítor Pripravujúci pedagóg
Barbora Gogová 2. miesto II. kategória ZF Katarína Somorová Rudolf Goga
Andrej Vimpe? 2. miesto IV. kategória DDN Mária Zliechovcová Ondrej Pápai
Lucia Šutková 3. miesto V. kategória DDN Mgr.Renáta Svitková Mgr.Miriam ?urišová
Kristína Melušová ?estné uznanie V. kategória ZF V?ra Vašková Vladimír Fra?o
Fotogalériu k súťaži si môžete pozrieť po kliknutí na tento odkaz:
 
 
CELOSLOVENSKÁ SÚťAŽ V HRE NA KLAVÍRI "MLADÍ KLAVIRISTI" 
21. - 22. NOVEMBER 2007 BRATISLAVA
 
Meno sú?ažiaceho Umiestnenie Kategória Pripravujúci pedagóg
Natália Paulovi?ová 2. miesto V. kategória Mgr. Denisa Kraj?ovi?ová


 
OBLASTNÝ FESTIVAL " MLADÉ TALENTY LADISLAVA MOKRÉHO" TOPO??ANY
 - interpreta?ná sú?až v hre na akordeóne - 27. NOVEMBER 2007
 
Meno sú?ažiaceho Umiestnenie Kategória Pripravujúci pedagóg
Martin Stolár Bronzové pásmo III. kategória Zita Slaví?ková
Alica Baka?árová Bronzové pásmo III. kategória Zita Slaví?ková
Marián stolár Bronzové pásmo IV. kategória Zita Slaví?ková
?ubomíra Valová ?estné uznanie III. kategória Eva Ondrušková
Fotogalériu k sú?aži si môžete pozrie? po kliknutí na tento odkaz:
 
 
I. CELOSLOVENSKÁ SÚ?AŽ V HRE NA KEYBOARDE
POVAŽSKÁ BYSTRICA 18. MAREC 2008
 
Meno sú?ažiaceho Umiestnenie Kategória Pripravujúci pedagóg
Juraj Mikuláš Zlaté pásmo II. kategória Vladimír Fra?o
?uboš Aberštik Zlaté pásmo III. kategória Mgr. Peter Vl?ko


KRAJSKÝ DETSKÝ FESTIVAL ?UDOVEJ HUDBY NITRA 10. APRÍL 2008
 
Komorné zoskupenie Umiestnenie Pripravujúci pedagóg
Komorná spevácka skupina Žochárik  1. miesto Kristína Chrenková


VIII. RO?NÍK CELOSLOVENSKEJ SÚ?AŽE SCHNEIDEROVA TRNAVA
10. - 11. APRÍL 2008
 
Meno sú?ažiaceho Umiestnenie Kategória Korepetítor Pripravujúci pedagóg
Dominika Šmotláková Bronzové pásmo II. kategória Sólová hra na husliach Katarína Somorová Alexander Szendrei


VIII. RO?NÍK HUDOBNO-INTERPRETA?NEJ SÚ?AŽE  V KOMORNEJ HRE NITRIANSKA LUTNA 16. APRÍL 2008
 
Komorné zoskupenie Meno sú?ažiaceho Umiestnenie Kategória Pripravujúci pedagóg
Topo??ianske klavírne trio Lucia Šutková - flauta, Jozef Kamencay -klarinet, Zuzana ?ernáková - klavír Zlaté pásmo V. kategória Rôznorodé komorné zoskupenia Rudolf Goga
Flautové kvarteto Hana Kši?anová, Andrej Vimpe?,Slávka Koprdová, Lenka ?urinová Zlaté pásmo + Laureát v sekcii Dychové nástroje V. kategória Dychové nástroje Ondrej Pápai
Klavírne trio Lucia Šutková - flauta,Barbora Šišmi?ová - hoboj, Zuzana ?ernáková - klavír Strieborné pásmo V. kategória Rôznorodé komorné zoskupenia Mgr. Miriam ?urišová, Dagmar Bobulová, Mgr. Renáta Svitková


III. RO?NÍK KRAJSKÉHO FESTIVALU KOMORNEJ HRY NA DYCHOVÝCH NÁSTROJOCH PARTIZÁNSKE 15. MÁJ 2008
 
Komorné zoskupenie Meno sú?ažiaceho Umiestnenie Kategória Pripravujúci pedagóg
Topo??ianske klavírne trio p. u?. Rudolf Goga - klarinet, Lucia Šutková - flauta, Zuzana ?ernáková - klavír Zlaté pásmo III. kategória Žiak + pedagóg Rudolf Goga
Komorné teleso Andrej Vimpe? - flauta, Hana Kšinantová - flauta, Slávka Koprdová - flauta, Lenka ?urinová - flauta, Jozef Hladký - klavír Zlaté pásmo II. kategória Žiaci Ondrej Pápai
Klavírne trio Lucia Šutková - flauta, Barbora Šišmi?ová - hoboj, Zuzana ?ernáková - klavír Zlaté pásmo II. kategória Žiaci Mgr. Miriam ?urišová, Dagmar Bobulová, Mgr. Renáta Svitková
Klavírne trio Barbora Šišmi?ová - hoboj, p. u?. Dagmar Bobulová - hoboj, Mgr. Renáta Svitková - klavír Zlaté pásmo III. kategória Žiak + pedagóg Dagmar Bobulová
Klavírne trio Lucia Šutková - flauta, Mgr. Miriam ?urišová - flauta, Mgr. Renáta Svitková - klavír Zlaté pásmo III. kategória Žiak + pedagóg Mgr. Miriam ?urišová
Komorný súbor Lucia Šutková - flauta, Mgr. Miriam ?urišová - flauta, p. u?. Dagmar Bobulová - hoboj, Barbora Šišmi?ová - hoboj. Mgr. Renáta Svitková - klavír Zlaté pásmo III. kategória Žiak + pedagóg Mgr. Miriam ?urišová, Dagmar Bobulová, Mgr. Renáta Svitková
Klavírne trio Mgr. Miriam ?urišová - flauta, p. u?. Dagmar Bobulová - hoboj, Mgr. Renáta Svitková - klavír Zlaté pásmo IV. kategória Pedagógovia

PIANO V MODERNOM RYTME BOJNICE 23. MÁJ 2008

Meno sú?ažiaceho Umiestnenie Kategória Pripravujúci pedagóg
Juraj Mikuláš Zlaté pásmo II. kategória
Hra na keyboarde - sólo
Vladimír Fra?o
?uboš Aberštik Zlaté pásmo +
Diplom za vlastný tvorivý prístup k skladbe
III. kategória
Hra na keyboarde - sólo
Mgr. Peter Vl?ko
Michal Fábik,
Anita Tanušková
Zlaté pásmo +
Diplom za vynikajúce predvedenie
komornej hry
III. kategória
Komorná hra
Lucián Bezák
Zuzana ?ernáková Zlaté pásmo IV. kategória
Hra na klavíri - sólo
Mgr. Renáta Svitková

 
 
CELOŠTÁTNA SÚ?AŽNÁ PREHLIADKA DETSKÝCH ?UDOVÝCH HUDIEB, SPEVÁCKYCH SKUPÍN, SÓLISTOV SPEVÁKOV A SÓLISTOV INŠTRUMENTALISTOV RIMAVSKÁ SOBOTA 14. jún 2008
 
Komorné zoskupenie Umiestnenie Pripravujúci pedagóg
Komorná spevácka skupina Žochárik Strieborné pásmo Kristína Chrenkováprogramovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.