Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor

NAŠE ÚSPECHY V ŠKOLSKOM ROKU 2009/2010

5. ROČNÍK "MLADÉ TALENTY LADISLAVA MOKRÉHO" OBLASTNÁ SÚ?AŽ V HRE NA KLAVÍRI
4. november 2009 ZUŠ Ladislava Mokrého Topoľčany

Meno súťažiaceho Umiestnenie Kategória Pripravujúci pedagóg
GDPRZlaté pásmo 8. kategória Mgr. Anna Drahošová
Jozef Hladký Zlaté pásmo
+
Absolútny víťaz súťaže
9. kategória Alica Gogová
Terézia Pavlíková Strieborné pásmo 0. kategória Mgr. Hana Ferancová
Janka Budzelová Strieborné pásmo 2. kategória Oľga Kovalčíková
Lenka Divišová Strieborné pásmo 4. kategória Mgr.art. Juraj Mičúnek
Kristína Lucia Krogmannová Strieborné pásmo 5. kategória Jana Úradní?ková
Samuel Mako Bronzové pásmo 0. kategória Oľga Macková
Dagmar Grachová Bronzové pásmo 4. kategória Oľga Macková

Fotogaléria

7. ROČNÍK  "PREHLIADKA MLADÝCH GITARISTOV", Celoslovenská prehliadka žiakov základných umeleckých škôl na Slovensku
16. marec 2010, ZUŠ Eugena Suchoňa, Bratislava

Meno sť?ažiaceho Umiestnenie Kategória Pripravujúci pedagóg
Matej Hrmo Zlaté pásmo II. kategória Mgr. Mária Máliková
Šimon Hrmo Zlaté pásmo III. kategória Mgr. Mária Máliková
Andrej Feješ Strieborné pásmo V. kategória Věra Vašková
Alžbeta Fábiková Bronzové  pásmo IV. kategória Věra Vašková

OKRESNÉ KOLO XXV. ROČNÍKA CELOSLOVENSKEJ VÝTVARNEJ PREHLIADKY TVORIVEJ SÚŤAŽE "VESMÍR OČAMI DETÍ"
marec 2010 Topoľčany


Meno súťažiaceho Umiestnenie Kategória Názov práce Pripravujúci pedagóg
Matúš Mošať Prvé miesto IV. kategória Mimozemšťania zacítili hamburger PaedDr. Alexandra Geschwandtnerová
Petra Cyprichová Prvé miesto V. kategória Mimozemšťan PaedDr. Alexandra Geschwandtnerová
Adrián Maco Druhé miesto IV. kategória Sú aj inde vtáčiky? PaedDr. Alexandra Geschwandtnerová
Paulína Ma?ašeje Tretie miesto IV. kategória Vesmír plný UFO PaedDr. Alexandra Geschwandtnerová

 

3. ROČNÍK CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE V HRE NA KEYBOARDE
30. marec 2010 Považská Bystrica

Meno súťažiaceho Umiestnenie Kategória Pripravujúci pedagóg
Juraj Mikuláš Strieborné pásmo 3. kategória Vladimír Fraňo
Martina Vičanová Bronzové pásmo 3. kategória Martina Šišková

XIV. ROČNÍK CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE LITERÁRNEJ A VÝTVARNEJ TVORBY DETÍ DÚHA

Meno súťažiaceho Umiestnenie Kategória Pripravujúci pedagóg
Kvetoslava Procházsková Čestné uznanie IV. kateg. Zuš PaedDr. Alexandra Geschvandnerová

XV. ROČNÍK HUDOBNÉHO FESTIVALU I. BALLU MLADÍ GITARISTI 2010
medzinárodná súťaž Dolný Kubín


Meno súťažiaceho Umiestnenie Kategória Pripravujúci pedagóg
Matej Hrmo 2. miesto 1. kategória Mgr. Mária Máliková

IV. ROČNÍK KRAJSKÉHO FESTIVALU KOMORNEJ HRY DYCHOVÝCH NÁSTROJOV 3. jún 2010 Partizánske
Komorné zoskupenie Meno súťažiaceho Umiestnenie Pripravujúci pedagóg
Dychové trio Dagmar Bolulová - hoboj,
Barbora Šišmičová - hoboj,
Katarína Somorová - klavír
Zlaté pásmo
+
Laureát súťaže
Dagmar Bobulová

IV.ROČNÍK CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE V KOMORNEJ HRE NA GITARE HANDLOVSKÉ GITARY,  11. jún 2010 Handlová

Meno súťažiaceho Umiestnenie Kategória Pripravujúci pedagóg
gitarové duo
Matej Hrmo, Šimon Hrmo
2. miesto 2. kategória Mgr. Mária Máliková


DNI MILOŠA RUPPELDTA, CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ V KOMORNEJ HRE, KLAVÍRNE DUÁ Bratislava

Meno súťažiaceho Umiestnenie Kategória Pripravujúci pedagóg
GDPR,
Adam Kasala
3. miesto + "Zvláštna cena"
za interpretáciu skladby V. Lejska
3. kategória Mgr. Anna Drahošová
programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.