Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor

NAŠE ÚSPECHY V ŠKOLSKOM ROKU 2010/2011

CELOSLOVENSKÁ TANEČNÁ SÚŤAŽ "MY DANCE"
15. október Myjava

Meno súťažiaceho Umiestnenie Kategória Pripravujúci pedagóg
Detský folklórny súbor Žochárik 3. miesto junior PhDr. Ľubica Pastoreková
Janette Kertészová

Myjava

14. MEDZINÁRODNÁ UMELECKÁ VÝSTAVA - Hyvinkää, pod názvom -"Môj domov".

Zo 7 229 umeleckých prác detí, ktoré boli zaslané zo 69 krajín sveta, ocenili 509 prác, medzi nimi získal ocenenie aj Adrián.
Meno súťažiaceho Umiestnenie Pripravujúci pedagóg
Adrián Kňazovický Diplom a medaila PaedDr. Alexandra Geschwandtnerová

Ocenenie  Ocenená práca

 

2. RO?NÍK REGIONÁLNEJ GITAROVEJ SÚ?AŽE ZUŠ L. STAN?EKA
16. november 2010 Prievidza

Meno súťažiaceho Umiestnenie Kategória Pripravujúci pedagóg
Andrej Feješ Zlaté pásmo VI. kategória Věra Vašková


8. ROČNÍK "PREHLIADKA MLADÝCH GITARISTOV", Celoslovenská prehliadka žiakov základných umeleckých škôl na Slovensku
22. marec 2011, ZUŠ Eugena Suchoňa, Bratislava


Meno súťažiaceho Umiestnenie kategória Pripravujúci pedagóg
Matej Hrmo Zlaté pásmo II. kategória Mgr. Mária Máliková
Andrej Feješ Strieborné pásmo VI. kategória Věra Vašková


CELOSLOVENSKÁ SÚ?AŽ V HRE NA KLAVÍRI "SCHNEIDEROVA TRNAVA"
31. marec 2011
Meno súťažiaceho Umiestnenie kategória Pripravujúci pedagóg
Samuel Mako Strieborné pásmo I. kategória Oľga Macková
Janka Budzelová Strieborné pásmo II. kategória Oľga Kovalčíková
Dagmar Grachová Strieborné pásmo III. kategória Oľga Macková
Lenka Divišová Strieborné pásmo III. kategória Mgr.art.Juraj Mičúnek
Alexandra Poláková Bronzové pásmo IV. kategória Mgr.art.Juraj Mičúnek


10. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ GITAROVEJ SÚŤAŽE, Bojnice, 7. apríl 2011

Meno súťažiaceho Umiestnenie kategória Pripravujúci pedagóg
Šimon Hrmo 1. miesto II. kategória Mgr. Mária Máliková
Matej Hrmo Zlaté pásmo II. kategória Mgr. Mária Máliková


CELOSLOVENSKÁ VÝTVARNÁ SÚ?AŽ  "Krídla Fantázie 2011"

Meno súťažiaceho Umiestnenie Pripravujúci pedagóg
Martin Vitan Ocenenie poroty PaedDr. Alexandra Geschwandtnerová
Natália Kuklová Ocenenie poroty PaedDr. Alexandra Geschwandtnerová


NITRIANSKA LUTNA 2011 - drevené dychové nástroje
Meno sú?ažiaceho Umiestnenie Kategória Pripravujúci pedagóg Korepetítor
Ľudmila Zimmermannová 2. miesto + Cena
za najlepšiu interpretáciu skladby
II. kategória Ondrej Pápai Lucián Bezák
Hana Kšiňanová 3. miesto IV. kategória Ondrej Pápai Lucián Bezák

XIX. PUERI FABRI - Medzinárodná detská výtvarná súťaž
Meno súťažiaceho Umiestnenie Pripravujúci pedagóg
Marek Bartoš Zlaté pásmo PaedDr. Alexandra Geschwandtnerová

Celoslovenská súťaž s medzinárodnou účasťou, Zahraj že nám, píťalôčka, Nové zámky
Meno súťažiaceho Umiestnenie Kategória Pripravujúci pedagóg
Barbora Gogová

Zlaté pásmo

Kategória C Rudolf Goga
Katarína Somorová Zlaté pásmo
Kategória G Rudolf Goga
Quartet Renesaince:
Barbora Gogová, Katarína Somorová,
Terézia Kopencová,Simona Krošláková
Zlaté pásmo,
1. miesto
Kategória E,
komorná hra
Rudolf Goga

programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.