Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor
Dátum zverejnenia Názov zmluvy Scan
09.02.2011 Zmluva o bezplatnom prenájme

Zml_2011_01.pdf

01.04.2011 Zmluva o príležitostnom prenájme

Zml_2011_02.pdf

09.09.2011 Zmluva o poskytovaní služieb

Zml_2011_03.pdf

09.09.2011 Zmluva o pripojení elektronického zariadenia

Zml_2011_04.pdf

10.09.2011 Zmluva o príležitostnom prenájme nebyt.priestoru

Zml_2011_05.pdf

25.11.2011 Zmluva o príležitostnom prenájme nebyt.priestoru

Zml_2011_06.pdfprogramovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.