Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor
Dátum zverejnenia Názov faktúry Scan
07.03.2011 Služby BOZP

Fa_2011_27_scan.pdf

07.03.2011 Zemný plyn

Fa_2011_28_scan.pdf

07.03.2011 Služby VT

Fa_2011_29_scan.pdf

07.03.2011 Tane?ná obuv

Fa_2011_30_scan.pdf

17.03.2011 Prenájom rohoží

Fa_2011_31_scan.pdf

17.03.2011 Stravné lístky

Fa_2011_32_scan.pdf

17.03.2011 Noty

Fa_2011_33_scan.pdf

17.03.2011 Vodné, sto?né

Fa_2011_34_scan.pdf

17.03.2011 Telefón

Fa_2011_35_scan.pdf

17.03.2011 Stravné lístky

Fa_2011_36_scan.pdf

17.03.2011 Stravné lístky

Fa_2011_37_scan.pdf

17.03.2011 Elektrická energia

Fa_2011_38_scan.pdf

17.03.2011 Telefón

Fa_2011_39_scan.pdf

25.03.2011 Tla?ivá

Fa_2011_40_scan.pdf

25.03.2011 Internetové služby

Fa_2011_41_scan.pdf

25.03.2011 Stravné lístky

Fa_2011_42_scan.pdf

25.03.2011 Telefón

Fa_2011_44_scan.pdf

01.04.2011 Divadelné predstavenie

Fa_2011_45_scan.pdf

01.04.2011 Ubytovanie

Fa_2011_46_scan.pdf

14.04.2011 servis VT

Fa_2011_48_scan.pdf

14.04.2011 Služby BOZP

Fa_2011_49_scan.pdf

14.04.2011 Zemný plyn

Fa_2011_50_scan.pdf

14.04.2011 Prenájom rohoží

Fa_2011_51_scan.pdf

14.04.2011 Prenájom sály

Fa_2011_52_scan.pdf

14.04.2011 Noty

Fa_2011_53_scan.pdf

14.04.2011 Príslušenstvo k HN

Fa_2011_54_scan.pdf

14.04.2011 Výmena svietidiel

Fa_2011_55_scan.pdf

14.04.2011 Telefón

Fa_2011_56_scan.pdf

14.04.2011 Vodné, sto?né

Fa_2011_57_scan.pdf

14.04.2011 Noty

Fa_2011_58_scan.pdf

14.04.2011 Stravné lístky

Fa_2011_59_scan.pdf

14.04.2011 Elektrická energia

Fa_2011_60_scan.pdf

14.04.2011 Poplatok za doménu

Fa_2011_61_scan.pdf

14.04.2011 Stravné lístky

Fa_2011_62_scan.pdf

14.04.2011 Stravné lístky

Fa_2011_63_scan.pdf

20.04.2011 Telefón

Fa_2011_64_scan.pdf

20.04.2011 Internetové služby

Fa_2011_65_scan.pdf

20.04.2011 Ladenie klavírov

Fa_2011_66_scan.pdf

20.04.2011 Telefón

Fa_2011_67_scan.pdf

20.04.2011 Kancelárske potreby

Fa_2011_68_scan.pdf

20.04.2011 Vstupenky na div.predstavenie

Fa_2011_69_scan.pdf

29.04.2011 Doprava

Fa_2011_70_scan.pdf

29.04.2011 Materiál

Fa_2011_71_scan.pdf

12.05.2011 Stravné lístky

Fa_2011_72_scan.pdf

12.05.2011 Prenájom rohoží

Fa_2011_73_scan.pdf

12.05.2011 Zviazanie mzdových listov

Fa_2011_74_scan.pdf

12.05.2011 Predplatné

Fa_2011_75_scan.pdfprogramovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.