Ocenili učiteľov

Pedagógovia našej školy sa dnes - 28.3.2023 zúčastnili na oceňovaní učiteľov mestom Topoľčany. Pani riaditeľka Mgr. Hana Ferancová bola ocenená Komenského plaketou mesta Topoľčany, ktorá sa udeľuje za celoživotné dielo v oblasti školstva, profesionálny prístup vo výchove a vzdelávaní žiakov, za významný prínos v rozvoji školstva.
Naša kolegyňa Magdaléna Szakácsová, DiS. art. získala Ďakovný list za úspešnú pedagogickú činnosť a výbornú reprezentáciu ZUŠ a mesta Topoľčany.
GRATULUJEME!