Školský rok 2020/2021


10.05. 2021 Návšteva Makoto Nakagawa


25.06.2021 Koncert v exteriéri


22. 06. 2021 Odovzdávanie absol. diplomov

26. 06. 2019  Oceňovanie žiakov za školský rok 2018-2019