Zamestnanci

V E D E N I E   Z U Š   L A D I S L A  V A   M O K R É H O

Riaditeľka školy

Mgr. Hana Ferancová

Zástupkyňa riaditeľky

Janette Kertészová, DiS. art.

Zástupkyňa riaditeľky

Mgr. Mária Máliková

H U D O B N Ý   O D B O R

Klavírne oddelenie

  • Oľga Kovalčíková DiS. art. - vedúca PK, Lucián Bezák, Dagmar Bobulová, DiS. art., Mgr. Hana Ferancová,, Alica Gogová, Martina Lepo, DiS. art., Oľga Macková, DiS. art., Mgr. art. Juraj Mičúnek,  Lýdia Schottertová, DiS. art., Martina Šišková, DiS. art., Jana Úradníčková, Mgr. Renáta Žoldošová

Keyboardové a akordeonové oddelenie

  • Jana Michaličková, DiS. art. - vedúca PK, Lucián Bezák, Jarmila Medeková, Mgr. Magdaléna Porubská, Lýdia Schottertová, Zita Slavíčková, Martina Šišková, Jana Úradníčková, Mgr. Andrea Viderňanová, Mgr. Peter Vlčko, Štefan Ičo, DiS. art. (bicie)

Dychové oddelenie 

  • Rudolf Goga - vedúci PK,  Dagmar Bobulová, DiS. art., Simona Hubeková, Mgr. Miriam Ďurišová, PhD, Anita Gardlíková

Spevácke oddelenie

  • Kristína Glos Chrenková - vedúca PK, Beáta Pavlíková, DiS. art., Alica Gogová

Gitarové oddelenie

  • Věra Vašková   - vedúca PK, Mgr. Mária Máliková, Tibor Berecz, Vladimíra Calcagni, Mgr. art. Peter Fillo, 

Sláčikové oddelenie

  • Magdaléna Krchňavá, DiS. art. - vedúca PK, Mgr. Lucia Nováková, Alexander Szendrei

Hudobná náuka

  • Mgr. Peter Vlčko - vedúci PK, Mgr. Miriam Ďurišová, PhD., Mgr. Mária Máliková, Zita Slavíčková (Prašice), Martina Šišková, DiS. art. (Radošina), Mgr. Renáta Žoldošová, 

T A N E Č N Ý   O D B O R

  • Janette Kertészová, DiS. art.  - vedúca PK, Annamária Muchová, DiS. art.

L I T E R Á R N O - D R A M A T I C K Ý   O D B O R

Kristína Lachká, DiS. art.

V Ý T V A R N Ý   O D B O R

Pedagogickí 
zamestnanci externí:

Vedenie folklórneho súboru: 
PhDr. Ľubica  Pastoreková 
Akordeón DFS: 
Jaroslava Remeňová, DiS.   

Nepedagogickí zamestnanci:

Administratívna pracovníčka: 
Viera Macková
Pracovníčka PaM: 
Mária Mikulová
Ekonómka a administrácia knižnice: 
Mgr. Katarína Trenčanská
Upratovačky: 
Ľubomíra Psicová, Viera Cifrová

Externí zamestnanci:

Školník: 
Vladimír Babinec
Upratovačka: 
Štefánia Babincová