Súbory a orchester

SLÁČIKOVÝ ORCHESTER ZUŠ LADISLAVA MOKRÉHO


Sláčikový orchester ZUŠ L. Mokrého funguje od roku 2017. Tvoria ho žiaci sláčikového oddelenia, prevažne primárneho umeleckého vzdelávania. Hlavným cieľom je formovanie intonačnej a harmonickej predstavivosti členov, získavanie základov orchestrálnej hry. Nástrojové obsadenie: I., II., III. husle, violončelo, kontrabas. Orchester účinkuje pri rôznych príležitostiach, poväčšine školských koncertoch. Repertoár orchestra tvoria prevažne klasické diela a ich úpravy. Našou hlavnou snahou je budovať u žiakov vzťah ku klasickej hudbe. Orchester vedie vyučujúca Magdaléna Krchňavá.


LIBERTAS

 
Libertas - bubenícky súbor založil a vedie Štefan Ičo v novembri 2014. Libertas vystupoval už takmer na celom Slovensku na podujatiach ako napr. DrumpointToptalentShowtime... 

 
HAUOLI


Komorné teleso Hau´oli vzniklo v roku 2015. Ich členov spája hudobné nadanie, hudobný vkus, vôľa na sebe neustále pracovať a pocit spolupatričnosti. Súbor sa zameriava na hudbu pop či pop – rock.  Má za sebou množstvo úspešných koncertov rôzneho charakteru ako školské koncerty, firemné akcie, súkromné oslavy , či ples či festival. 
Zloženie: Hau´oli : umelecká vedúca  V. Calcagni - ukulelegitara, M. Owaida - spev, ukulele, gitara, S. Zifčiaková - ukulele, gitara, T. Streďanský - gitara, ukulele, F. Václav - basgitara, D. Sládečka - perkusie, A. Kňazovický - gitara


SÚBORY LDO


Literárno - dramaticky odbor zahŕňa tri divadelné telesá pod vedením Mgr. Daniely Koťkovej, ktorá ich založila v roku 2012. Najmladší žiaci tvoria detsky divadelný súbor Dúhový klobúk, tvoria rozprávky pre deti. 
Starší žiaci spoločne tvoria pod divadelným súborom HOrMOn, tvoria väčšinou divadelné predstavenia s tematikou im blízkou. Najstarší žiaci spoločne tvoria v súbore Columba, venujú sa vážnym témam a často spracovávajú aj témy podľa skutočných udalosti alebo autobiografické diela. Všetky súbory sú úspešne aj na súťažiach. Súbor COLUMBA už reprezentoval našu školu aj na medzinárodných aj slovenských divadelných festivaloch.


CIK-CAK


Členmi súboru sú žiaci tanečného odboru. Tí v rámci tanečnej praxe tancujú choreografie, s ktorými potom reprezentujú školu na rôznych verejných podujatiach a súťažiach. Súbor vznikol v roku 1999, založila ho Janette Kertészová, ktorá súbor vedie dodnes, spolu so svojou terajšou kolegyňou Annamáriou Muchovou. Choreografie vychádzajú najmä z techniky džezového, moderného a súčasného tanca, ale aj tanca na špičkách, či iných tanečných techník. Súbor sa každoročne zúčastňuje verejných vystúpení a súťaží. Zatiaľ najväčším úspechom bolo 2. miesto na medzinárodnej súťaži Show dance v Maďarsku.


DFS ŽOCHÁRIK


Založiť v našej ZUŠ detský folklórny súbor bolo návrhom pani riaditeľky Hany Ferancovej. Súbor vznikol v roku 2003, jeho vedúcou sa stala pani Mária Vršková a volal sa Kukulienka. V roku 2004 súbor prevzala Ľubica Pastoreková, ktorá je jeho vedúcou dodnes. Ako tanečný pedagóg v súbore pracuje Janette Kertészová, za hlasovú prípravu zodpovedá Kristína Glos Chrenková, ľudovú hudbu vedie Alexander Szendrei, akordeónový sprievod robí Jaroslava Remeňová a o kroje a iné dôležité potrebné veci sa stará Mariana Hrabovská. V roku 2008 pri príležitosti 5. výročia vzniku, sa súbor premenoval na Žochárik. Členmi súboru sú žiaci našej ZUŠ. Tancujú najmä žiaci tanečného odboru, ale aj hudobníci. Repertoár tvorí prevažne folklór z našej Topoľčianskej oblasti, či už tance, piesne, hudba, detské hry, alebo zvyky, ale aj tance a piesne z iných oblastí Slovenska. Súbor účinkuje takmer na všetkých podujatiach organizovaných našou školou, ale aj mestom, prezentoval sa v mnohých mestách na Slovensku aj v zahraničí, účinkoval na festivaloch a súťažiach, z ktorých si niekoľkokrát odniesol hlavnú cenu. Od roku 2015 DFS Žochárik organizuje Topoľčianske dni detského folklóru, na ktoré každý rok ako hosťa pozýva niektorý z detských folklórnych súborov z celého Slovenska, alebo aj z Čiech.