Kontakty

Základná umelecká škola Ladislava Mokrého
Moyzesova 1737/22
955 01   
Topoľčany

IČO: 37864742
DIČ: 2021644757
Číslo účtu: SK 10 0200 0000 0016 9897 1451

RIADITEĽKA: 

Mgr. Hana Ferancová


ZÁSTUPKYNE RIADITEĽKY:

Janette Kertészová, Dis.art.


Mgr. Mária Máliková


TAJOMNÍČKA ŠKOLY 

Viera Macková